SIGO Sistema Integrat de Gestió Operacions per a la Societat Espanyola de Salvament Marítim

Davant la necessitat de la Societat de Salvament i Seguretat Marítima de disposar d’una aplicació informàtica que englobi les funcionalitats existents i que emprengui aquelles noves funcionalitats necessàries per a una actuació més eficient, va néixer la idea de l’aplicació SIGO (Sistema Informatitzat de Gestió Operativa). El SIGO ha estat declarat operacional el 2004.

El projecte es concep com una solució global que permet:

  • Gestionar totes les dades relatives a les emergències que es produeixin en cadascun dels Centres de SASEMAR, facilitant l’accés a les dades de manera centralitzada, per optimitzar la utilització dels recursos (unitats de salvament i personal) disponibles.
  • Gestionar les dades relatives al trànsit de vaixells pels dispositius de separació de trànsit de Tarifa, Finisterre i cap de Gata i les operacions d’entrades i sortides a port.
  • Fer estudis de possibles trajectòries de taques contaminants.
  • Fer estudis de possibles trajectòries seguides per vaixells o persones desaparegudes en alta mar, en funció de paràmetres com ara: dades climatològiques (vent i corrents), dades de la geografia local (corrents de marea) o dades dels mateixos afectats (característiques del/s vaixells involucrats, vestimenta o útils de les persones a l’aigua) de manera que es puguin optimitzar les recerques en temps i recursos.
  • Gestionar els costos associats a la gestió de les unitats de salvament i el personal, i disposar d’una base de dades centralitzada que permet conèixer en tot moment l’estat de tots i cadascun dels recursos disponibles.
  • Gestionar els equips i les unitats utilitzats per la societat, la seva ubicació i hores d’utilització, així com els costos associats a la vida d’aquests.
  • Conèixer qui i en quin moment ha dut a terme qualsevol mena de gestió sobre qualsevol dels elements del sistema, ja que qualsevol operació generada a través de la solució proposada queda registrada en el sistema.
  • Tot això accessible des dels diversos punts on la Societat de Salvament i Seguretat Marítima té un Centre de Coordinació de Salvament, via Web mitjançant un navegador, i sense cap instal·lació de programari en els clients.

El sistema està basat en una solució Web de tres capes (client Web, Servidor d’Internet i Base de dades), i és un sistema 24x7 d’alta disponibilitat/alta escalabilitat amb tolerància a fallades.

GALERIA D’IMATGES