SCE

El Sistema de Control d’Embarcacions SCE té com a missió el monitoratge i la coordinació del moviment vaixell-costa de les unitats de desembarcament desplegades en operacions amfíbies.

L’SCE és un sistema integral encarregat de la gestió i supervisió d’operacions en temps útil, així com del flux de control i informació necessaris per a les unitats amfíbies implicades.

El sistema SCE defineix una missió i assigna rols a cadascuna de les unitats involucrades, especificant tots els aspectes rellevants per al curs de l’operació: rutes, agrupació d’unitats, càrregues previstes...

En conducció, el sistema SCE es converteix en un mitjà de seguiment i interacció dels moviments i estat de l’operació, i ofereix l’oportunitat de respondre a qualsevol incident o imprevist de manera immediata.

El sistema SCE ofereix les característiques següents:

 • Control de seguiment per GPS
 • Càlcul de trajectòries i temps
 • Sistema intel·ligent de guiatge
 • Gestió de flota i operacions en temps útil
 • Sistema d’intercanvi de missatges/ordres
 • Sistema de control de càrrega
 • Sistema d’informació geogràfica GIS (Cartografia S-57)
 • Definició d’operacions
 • Modificació d’operacions en temps real
 • Compatible amb NFFI v1.4.1
 • Control i monitoratge d’operacions OTH
 • Definició d’operacions amb múltiples malles i mitjans de comunicació (satèl·lit, ràdio, LAN, sèrie)
 • Integració amb els Sistemes de Combat TRITAN i SCOMBA.