PA & Intercom Sistema de megafonia

PA & Intercom és un sistema digital ferroviari de megafonia i interfonia que ofereix les funcionalitats següents:

  • Difusió de música ambient
  • Megafonia de conductor, centre de control o altres llocs al llarg del tren
  • Interfonies entre qualsevol membre de la tripulació
  • Intercomunicacions d’emergència passatger-conductor i passatger-centre de control
  • Anuncis de viatge automàtics (pròxima estació, correspondències amb altres línies, etc.)

El sistema PA & Intercom pot ser personalitzat per cobrir les necessitats de funcionalitat i equipament del client, i així és possible la integració i utilització de cablejat i equips presents al tren.