gmv planner MÒDUL DE PLANIFICACIÓ I HORARIS

Tant els operadors de transport com les autoritats que l’organitzen necessiten generar xarxes òptimes amb horaris eficaços d’acord amb el flux de passatgers previst i amb els temps de trànsit en cada rang temporal que assegurin un transport eficient i sincronitzat entre línies i nodes amb el menor cost operacional.

gmv planner ofereix als operadors i les autoritats de transport una  eina de gestió potent del cicle de vida complet de la Planificació i Operació del servei de transport.

GMV Planner screens

gmv planner, com a element central de planificació i maneig del sistema de transport s’integra amb altres mòduls de gestió corporativa de l’operador (sistema de nòmines, d’impressió horaris, ERP/SAP) o de l’Autoritat de Transport (sistemes de liquidació). També permet la integració amb sistemes SAE i gestió automatitzada de bitllets proporcionats per GMV o tercers.