Seguretat de la Informació

GMV neix i es desenvolupa com a companyia amb la ciberseguretat inclosa en el seu ADN. GMV pren molt seriosament tant la seva pròpia seguretat, la de la seva informació i la dels seus actius, com la seguretat dels seus clients passats, presents i futurs i els seus respectius actius i informació, i està preparat per afrontar i superar els riscos que puguin ocórrer. Per a això, GMV Soluciones Globales Internet, SAU, ha dissenyat, implementat i certificat reeixidament amb AENOR el seu Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació per a la seva seu de Madrid (2004), Sevilla (2005) i Barcelona (2005), Valladolid (2007), València (2008) i Lisboa (2016), d’acord amb la norma ISO 27001, i amb suport en les normes ISO 27002 (Bones Pràctiques de Seguretat) i ISO 31000 (Gestió de Riscos). El certificat ISO 27001 de GMV va ser el primer a ser atorgat d’entre els encara actius.

Per a GMV, garantir als seus clients la continuïtat de les seves operacions (tant les pròpies de GMV com les dels seus clients) en cas d’incident o crisi aporta un valor indiscutible. GMV s’exigeix estar preparat en totes les seves activitats de negoci i actius per prevenir l’esdeveniment d’incidents, i per detectar-los i reaccionar adequadament per poder recuperar-se i tornar a les condicions de treball normals. Per això, GMV disposa d’un procés intern de Continuïtat de Negoci que cobreix en el seu abast des de les operacions a la Direcció, que demostra l’interès de GMV en l’àrea i les inversions i activitats empreses per afrontar aquestes situacions quan ocorrin. Així, GMV Soluciones Globales Internet, SAU, disposa des de 2010 a través de BSI de la certificació ISO22301 (o les seves antecessores) per al seu Sistema de Gestió de Continuïtat de Negoci (SGCN o BCMS). GMV va ser la segona companyia espanyola a obtenir aquest certificat.

Per accedir o obtenir una còpia de la Política de Seguretat o de la Política de Continuïtat de Negoci de GMV Soluciones Globales Internet, ha de contactar a través del correu electrònic següent: [email protected]

Altres certificacions