Responsabilitat Social Corporativa

La responsabilitat de GMV enfront de la societat present i futura fa que la nostra empresa s’esforci per realitzar un millor ús dels recursos amb processos eficients gràcies a l’ús de tecnologia avançada.

En aquest sentit, l’estratègia de Responsabilitat Social Corporativa de GMV preveu una sèrie d’objectius generals a llarg termini:

  • Actuar de manera responsable i ètica en totes les nostres activitats i assegurar que els nostres empleats, clients i proveïdors es comporten de la mateixa manera amb els seus grups d’interès. 
     
  • Reduir els impactes ambientals de les nostres operacions i desenvolupar iniciatives respectuoses amb el medi ambient. 
     
  • Contribuir a la creació de societats més sostenibles, proporcionant solucions innovadores que contribueixin a millorar la qualitat de vida de les persones, facilitar la seva integració social i laboral, així com a reduir les emissions de CO2.

En l’informe de Responsabilitat Social Corporativa que elaborem anualment reflectim les diferents activitats de la nostra empresa, els resultats, el grau d’acompliment dels objectius proposats, els reptes i les accions de millora.

A continuació pots accedir a l’última edició del nostre informe RSC.

Informe de Responsabilitat Social Corporativa 2019 (anglès)