Director general de Secure Solutions

Luis Fernando Álvarez-Gascón Pérez

Luis Fernando Álvarez-Gascón té un màster d’enginyeria aeronàutica per la Universitat Politècnica de Madrid (1987) i té títol postgraduat d’administració d’empreses per l’Institut d’Empresa (Executive MBA) i IESE (PDG).

Es va incorporar a GMV el 1986, treballant com a enginyer de projecte i cap de projecte, desenvolupant activitats tècniques en àrees com enginyeria de sistemes, simulació de sistemes i navegació per satèl·lit. Més tard va reorientar la seva carrera professional cap a l’àrea comercial i de màrqueting, augmentant el nivell de les seves responsabilitats fins a ser nomenat director de Màrqueting Estratègic del Grup. El 2001 va passar a ser director general de GMV Secure e-Solutions, liderant internacionalment el negoci de solucions segures per a grans empreses de telecomunicacions, banca i assegurances, administracions públiques, sanitat, indústria i altres sectors.

 Ha dut a terme una activitat intensa en diverses associacions professionals: actualment, president de l’àrea de R+D+I, internacionalització i emprenedoria d’AMETIC (Associació d’Empreses de l’Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals) i vicepresident de la Comissió de R+D+I de CEOE; vicepresident del think tank Fòrum d’Empreses Innovadores; president del Club Europeu per a la Governança dels Sistemes d’Informació (Information Systems Governance European Club) i membre d’HITEC Espanya. En el passat va ser secretari de Proespacio (Associació Espanyola d’Indústries del Sector Espacial) i membre del Comitè Executiu del Cercle de Tecnologies per a la Defensa i la Seguretat.