Director de Negoci de GMV per a Europa Centre-Est

Fermín Catalán

Fermín Catalán

Enginyer aeronàutic per l’ETSIA, Universitat Politècnica de Madrid, el 1987, i MBA per ICADE, el 1990, inicia el seu camí professional a SENER el 1987 com a enginyer de propulsió del motor de l’avió Eurofighter. El 1991 s’incorpora a CRISA, on va ocupar diverses posicions i responsabilitats i la direcció de diversos projectes per al sector d’Espai. ESPELSA el fitxa el 2001 com a director d’Operacions a càrrec dels equips de desenvolupament i dels projectes d’enginyeria. El 2006 inicia la seva activitat professional a GMV en la unitat GNSS com a responsable dels subcontractistes del projecte Galileo. El 2009 s’incorpora a Desenvolupament Corporatiu com a Regional Manager d’Europa Centre i Est, posició des de la qual ha dirigit la implantació de GMV a Polònia i Romania.