Història

El 1980, el catedràtic de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Aeronàutics, el professor Dr. Juan José Martínez García, crea el grup de treball de la càtedra de Mecànica del Vol, autèntic germen de GMV. Quatre anys després, el 1984, amb un petit nucli de col·laboradors animats per un profund esperit emprenedor, funda la primera empresa del que avui en dia constitueix el grup empresarial internacional GMV.

En els seus inicis, GMV se centra en el sector espacial i de defensa, i dóna els primers passos en camps com l’anàlisi de missió, la dinàmica de vol, els centres de control, la simulació o la navegació per satèl·lit, àrees en què avui en dia GMV exerceix una posició de lideratge internacional. Començant amb un petit equip d’enginyers que aconsegueix en competició internacional oberta un contracte per al Centre d’Operacions de l’Agència Europea de l’Espai (ESOC), GMV evoluciona a ser una sòlida empresa en ple creixement, que a final dels 80 comptava amb prop de 100 professionals, participava activament en les principals missions espacials de l’ESA i proporcionava serveis altament especialitzats als principals fabricants i operadors internacionals de satèl·lits. En a penes uns anys, GMV havia aconseguit llaurar-se una sòlida reputació en el sector espacial europeu per la qualitat del seu treball, la qual cosa la va fer mereixedora de ser declarada el 1988 Centre d’Excel·lència en Mecànica Orbital per l’Agència Europea de l’Espai.

Al principi dels anys 90, GMV decideix diversificar la seva activitat a altres sectors mitjançant la transferència de tecnologia. D’aquesta manera, sorgeixen noves línies de negoci en el sector del transport, en el de les telecomunicacions i en l’aplicació de les tecnologies d’informació per a les administracions públiques i empreses en general. L’entrada de GMV en aquests sectors la convertirien en pionera en camps com ara Internet o les aplicacions de la navegació per satèl·lit, que en aquells anys es trobaven en una fase molt incipient: així, GMV va instal·lar el primer sistema tallafocs a Espanya i va implantar la primera passarel·la de SMS-Internet del nostre país. D’altra banda, en el camp del Transport, GMV es converteix en pionera a Espanya en sistemes intel·ligents per al transport amb el desenvolupament dels primers sistemes de localització i gestió de flotes basats en tecnologies GPS. D’aquesta manera, la companyia començava a transferir els coneixements i l’experiència adquirida en el sector espacial en matèria de centres de control, sistemes d’informació geogràfica (GIS), navegació per satèl·lit, telecomunicacions i xarxes de dades a altres mercats.

És també durant els anys 90 quan GMV consolida la seva posició en Defensa, especialment en el camp dels sistemes de comandament i control, aplicacions militars dels sistemes de navegació per satèl·lit i simulació.

A final dels 90, la diversificació de GMV és una realitat, amb prop de 300 persones en plantilla. La xifra de facturació supera ja els 20 milions d’euros, dels quals prop del 50% prové de sectors com ara Transport, Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

El 2000, GMV crea juntament amb les principals empreses del sector aeroespacial nacional la societat Galileo Sistemas y Servicios, S.L. (GSS) amb l’objectiu de promoure el desenvolupament i l’explotació del sistema de navegació per satèl·lit europeu Galileo. Amb aquest objectiu, aquesta nova empresa agafa una participació del 12% en el consorci europeu Galileo Industries S.A., contractista principal del desenvolupament del sistema Galileo, del qual també formen part Alcatel-Alenia Space, EADS Astrium i Thales.

L’any 2001, mor el fundador i president de GMV, professor Dr. Juan José Martínez García, la qual cosa condueix a un canvi en l’estructura directiva del grup empresarial GMV. N’assumeix la presidència la Dra. Mónica Martínez Walter i es crea el lloc de director general executiu.

En aquests anys, GMV inicia una nova etapa amb un doble objectiu: d’una banda, mantenir la seva independència empresarial i, per una altra, desenvolupar un pla de futur que garanteixi el seu creixement rendible tant en les seves àrees de negoci tradicionals com en altres de noves. Per a això s’aposta decididament per la inversió en el desenvolupament de nous productes i solucions en Espai, Defensa, Transport i Tecnologies de la Informació, es decideix l’entrada en nous sectors i es desenvolupa un ambiciós programa d’internacionalització per a les línies de negoci més consolidades.

Com a resultat d’aquesta política d’expansió internacional, el 2004 GMV fa una passa molt important amb la creació d’una filial ubicada als EUA, i es converteix en una empresa amb presència en dos continents. La nova filial centra les seves activitats en el mercat aeroespacial nord-americà amb l’objectiu de constituir-se en un proveïdor de confiança per aquest sector.

Al maig de 2005, el grup empresarial GMV reconfirma la seva estratègia de creixement i desenvolupament internacional amb l’adquisició del 58% de Skysoft, empresa portuguesa amb línies d’activitat i mercats objectiu molt semblants a GMV. El 2007 l’operació es completa amb l’adquisició del 100% de Skysoft, la qual cosa permet augmentar el nivell d’integració de les seves operacions amb la resta del grup empresarial.

Al setembre de 2006, es llança oficialment la nova identitat corporativa de GMV. La nova imatge és el resultat de la necessitat d’adaptar-se a la realitat actual del grup empresarial GMV i aborda una revisió profunda de la imatge i arquitectura de marca corporativa. S’unifiquen totes les marques corporatives sota una sola denominació, i per tant totes les filials passen a tenir la nova marca GMV com a identitat corporativa única.

El 2007, GMV completa la seva oferta de productes en l’àrea de telemàtica per al transport de passatgers, amb la compra del 66% del capital de l’empresa Masisconvi, SA, dedicada al disseny, el desenvolupament, la fabricació i la comercialització de sistemes d’expedició, control i validació de títols de transport. Masisconvi aporta així a GMV la seva presència a Sud-amèrica i el Nord d’Àfrica. Al començament de 2011, GMV completa l’adquisició del 100% de Masisconvi, SA, els actius de la qual passen el 2012 a pertànyer a la filial GMV Sistemas, SAU.

A final del 2007, GMV impulsa la internacionalització d’aquells negocis que fins avui s’havien mantingut en l’esfera del mercat nacional espanyol com és el cas de l’oferta de sistemes intel·ligents per al transport. Com a resultat d’aquesta aposta, l’empresa aconsegueix els seus primers contractes en països com ara Malàisia o Polònia i decideix el 2009 obrir delegacions a Malàisia, i constituir noves filials a Polònia i Alemanya. Durant el 2010 i el 2011 aquest procés madura amb la consecució d’importants contractes a l’Índia, Hongria, Romania, Malàisia i Polònia.

En una clara aposta pel mercat asiàtic, GMV decideix obrir filials a l’Índia i Malàisia durant els anys 2012 i el 2013.

En els darrers anys, GMV no ha fet més que incrementar la seva expansió territorial amb l’obertura de noves filials, amb les quals es pretén augmentar la capacitat comercial de la companyia. Fruit d’aquesta estratègia, es va crear el 2012 una filial de GMV a Toulouse (França). I més recentment es va inaugurar la filial de Colòmbia el 2013 i la del Regne Unit el 2014.

Al juliol del 2015, GMV i Syncromatics Corp, proveïdor de solucions SaaS per al mercat de sistemes intel·ligents de transport públic, signen un acord en virtut del qual GMV du a terme una inversió estratègica en el capital de Syncromatics. Amb aquesta inversió en la companyia tecnològica californiana, GMV amplia la seva capacitat d’expansió als EUA i consolida la seva posició en el mercat global de sistemes ITS per al transport.

En més de 30 anys, GMV ha evolucionat des de la petita companyia d’enginyeria amb tres persones en plantilla que treballava gairebé exclusivament en el sector aeroespacial, fins a un grup multinacional present a Europa, els EUA i Àsia amb una plantilla que supera el miler de persones, que opera en diversos sectors d’alta tecnologia i que compta amb una àmplia cartera internacional de clients en els cinc continents. Després d’aquests més de 30 anys d’història, GMV continua veient el futur amb la mateixa il·lusió i optimisme dels primers anys, mantenint la seva vocació inicial de ser una companyia bolcada en el coneixement i que continua tenint com a recurs principal el talent, la imaginació i l’esforç del seu personal.