Estructura Corporativa

Les diverses activitats del grup es duen a terme a través de diferents societats filials. El gràfic següent mostra l’estructura societària de GMV al món:

Estructura corporativa