Dades corporatives

Nombre d’empleats 2016: 1.470

Facturació 2016: 137,6 milions d'euros

Facturació Internacional: 65% del total

Mercats objectius: Aeronàutic, Banca i Finances, Defensa, Espai, Sanitat, Seguretat, Tecnologies de la Informació per a AP i Gran Empresa, Telecomunicacions, Sistemes Intel·ligents de Transport, Automoció.

Accionista: Capital privat