Dades corporatives

Nombre d’empleats 2019: 2.176

Facturació 2019: 236,85 milions d'euros 

Facturació Internacional: 65% del total

Mercats objectius: Aeronàutic, Banca i Finances, Defensa, Espai, Sanitat, Ciberseguretat, Tecnologies de la Informació per a AP i Gran Empresa, Telecomunicacions, Sistemes Intel·ligents de Transport, Automoció.

Accionista: Capital privat