Dades corporatives

Nombre d’empleats 2018: 1.846

Facturació 2018: 196 milions d'euros (xifra provisional fins al tancament del exercici i aprovació dels comptes)

Facturació Internacional: 65% del total

Mercats objectius: Aeronàutic, Banca i Finances, Defensa, Espai, Sanitat, Ciberseguretat, Tecnologies de la Informació per a AP i Gran Empresa, Telecomunicacions, Sistemes Intel·ligents de Transport, Automoció.

Accionista: Capital privat