Certificacions

El compromís de les empreses GMV amb els seus clients, l’excel·lència, la innovació i la millora contínua s’estén als processos de gestió de la Qualitat, a la seguretat de la informació i al compromís amb el medi ambient.

GMV compta amb les certificacions de qualitat afins a les seves àrees d’activitat i especialització; ha dissenyat, implementat i certificat exitosament un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació; y s’ha compromès a dur a terme la seva activitat dins els paràmetres de desenvolupament sostenible i mantenint el control i la gestió dels aspectes ambientals que produeix.

GMV és conscient que la qualitat no s’aconsegueix amb la consecució d’un títol o certificat, sinó que respon al quefer diari de tot el seu personal.