La innovació de GMV, reconeguda per l’Innoradar de la Comissió Europea

La innovació de GMV, reconeguda per l’Innoradar de la Comissió Europea

El radar de la innovació de la Comissió Europea ha reconegut GMV com a «Key Innovator» pels seus desenvolupaments i recerques en la deformació natural i la manipulació d’imatges mèdiques en tres dimensions, que resultaran de gran ajuda als cirurgians en el seu entrenament amb cirurgies, així com en la seva preparació i planificació.

La complexitat de les investigacions dutes a terme per GMV es troba en el fet d’haver estat capaces de modelar complexes relacions entre estructures anatòmiques i el seu comportament elàstic, i desenvolupar algorismes capaços de capturar aquestes complexitats, tractar imatges mèdiques i amb una gran aproximació al temps real.

Per a Carlos Illana, responsable de Producte a Secure e-Solutions de GMV, «dels aspectes que han estat valorats per la Comissió de les investigacions i desenvolupaments duts a terme per GMV en el marc del projecte Rainbow, cal destacar els algorismes de simulació de deformació i tall sobre imatge mèdica volumètrica, que comporten un repte i que afegiran un valor molt important per a la planificació quirúrgica que en aquests moments només preveu estructures òssies». Com assenyala Illana, «aquesta innovació, única al món, no seria possible sense el treball conjunt d’enginyers altament especialitzats i amb coneixements pioners en l’àmbit empresarial i d’organismes públics de recerca a escala mundial». Les Innovative Training Networks (ITN) del programa Horitzó 2020 representen «una oportunitat única per fomentar la innovació, promoure la formació de personal europeu altament qualificat i fer transferència de coneixement entre els organismes públics de recerca i l’empresa privada».

L’Innoradar* de la Comissió Europea s’ha creat per identificar innovacions digitals i entitats innovadores d’alt potencial que participen en projectes de recerca finançats amb fons comunitaris. Aquesta eina persegueix, d’una banda, donar visibilitat dels projectes a potencials inversors que facin possible la posada en el mercat d’aquests desenvolupaments per a la seva comercialització, i fomentar, al seu torn, la creació d’un ecosistema innovador. Per una altra, respon a un exercici de transparència que permeti a la societat conèixer on es destina el finançament de la UE.

La qualificació de Key Innovator que ha rebut GMV l’han atorgat experts independents que auditen els projectes desenvolupats en els diferents programes europeus Horitzó 2020, Programa Marc 7 (7PM) o Programa de Competitivitat i Innovació (CIP). Entre els paràmetres que es preveuen, hi figuren tant el nivell de maduresa dels productes i serveis que es desenvolupen per a la seva posada en el mercat com el de les organitzacions que els desenvolupen, i es valoren aspectes com el caràcter disruptiu i el grau de desenvolupament de les tecnologies i la metodologia utilitzades. Així mateix, es valora l’aportació i impacte que impliquen per a la societat. En aquest cas concret, la nominació s’ha fet pel projecte RAINBOW.

La innovació de GMV, reconeguda per l’Innoradar de la Comissió Europea

Sobre RAINBOW

L’objectiu del projecte «Simulació ràpida de biomecànica per al disseny clínic personalitzat» (RAINBOW) és la recerca per al desenvolupament d’una nova generació de simuladors clínics, pràctics i fàcils d’utilitzar pels especialistes, que contribueixin al disseny i l’aplicació d’una medicina personalitzada. En el marc del projecte, GMV ha contribuït al desenvolupament d’aquestes eines que poden ser aplicades en el diagnòstic, pronòstic, seguiment, entrenament quirúrgic, planificació, orientació, disseny de pròtesis, operacions d’implants i dispositius mèdics. Aquesta nova generació d’eines de simulació biomecànica la podran utilitzar els metges sense necessitat de la intervenció dels tècnics.

RAINBOW és un projecte inclòs en la Innovative Training Networks (ITN) del programa Horitzó 2020, en el qual GMV ha col·laborat amb entitats de reconegut prestigi com la Universitat Rey Juan Carlos, la Universitat de Cardiff de Gal·les, el Centre Nacional de Recerca Científica de França, la Universitat de Luxemburg, l’hospital Hvidovre i les universitats Aalborg i Kobenhavns a Alemanya, entre d’altres.

Els metges tenen la responsabilitat de prendre decisions en molt diversos àmbits de la pràctica mèdica: en el disseny de tractaments, en la planificació de cirurgies, etc. Les eines TIC com les aplicades per GMV en el marc RAINBOW permeten el desenvolupament de models fisiològics virtuals i l’aplicació de medicina computacional personalitzada, avenços que capaciten els especialistes clínics i els ajuden a prendre decisions sobre la base d’informació precisa, així com a treballar amb models de simulació de pacients amb els quals obtenir millors resultats en les seves intervencions.

Descarregueu l’informe