GMV participa en el seminari web de formació del projecte MySustainableForest

El 22 de setembre, coincidint amb la GreenWeek UE 2020, els socis del projecte H2020 MySustainableForest van organitzar un seminari web amb l’objectiu de formar els usuaris del sector forestal en l’ús i l’aplicació dels serveis forestals basats en la teledetecció.

El portafolis de MySustainableForest inclou productes relacionats amb la caracterització forestal, la caracterització de la fusta, condició del bosc, existències de volum, biomassa i carboni, així com vulnerabilitats dels ecosistemes o comptabilitat forestal. Aquests serveis, basats en dades satel·litàries, estadístiques, sòniques i LiDAR, tenen com a fi millorar la gestió forestal sostenible en tot Europa i han estat desenvolupats i validats pel consorci durant els últims tres anys.

MSF 0

En el seminari web, organitzat per GMV al costat d’EFI, María Julia Yagüe, MySustainableForest Project Manager i de la divisió de Remote Sensing & Geospatial Analytics a GMV, va ser l’encarregada d’inaugurar i donar la benvinguda al programa amb una presentació sobre dades satel·litàries, estadístiques, sòniques i LiDAR.

Així mateix, durant el taller GMV va presentar el producte de diversitat del bosc desenvolupat en el marc del projecte, la plataforma MySustainableForest, així com les solucions comercials desenvolupades en el marc d’aquest.