GMV lidera el desenvolupament de la «COVID-19 Space Hunting Platform» per a l’ESA

L’Agència Espacial Europea (ESA) ha llançat recentment una iniciativa interna amb el propòsit de recollir idees per fer costat als seus estats membres en l’estudi i anàlisi de la pandèmia provocada per la COVID-19. En aquest marc, la Galileo Navigation Science Office a ESAC ha aconseguit que es dugui a terme una de les seves propostes amb el nom de «COVID-19 Space Hunting Platform».

L’objectiu de la plataforma és facilitar l’accés i el processament de col·leccions selectives de dades ja existents sobre la COVID-19 per a estudis epidemiològics i completar-les amb dades de satèl·lits d’observació de la Terra de l’ESA, amb l’objectiu d’investigar mitjançant intel·ligència artificial possibles correlacions entre la propagació de la COVID-19 i paràmetres ambientals, com ara humitat, temperatura, etc.

L’objectiu és que es converteixi en un instrument que faciliti als investigadors la generació de productes i estadístiques que puguin ser d’utilitat en suport a possibles decisions de les institucions en relació amb les mesures de protecció, confinament i a l’avaluació de l’eficàcia de les mesures ja adoptades.

El desenvolupament de la «COVID-19 Space Hunting Platform» serà liderat per GMV I comptarà amb el suport de la Universitat Politècnica de València per al processament, anàlisi de dades i interacció amb diversos grups de recerca epidemiològics.

COVID-19 Space Hunting Platform

A mitjà termini, «COVID-19 Space Hunting Platform» podria facilitar el desenvolupament d’un entorn web col·laboratiu COVID-19, perquè els científics analitzin de manera més eficaç les dades existents, i puguin beneficiar-se també de paquets de programari desenvolupat per l’ESA per al processament de dades.

El projecte es desenvoluparà entorn de la plataforma GSSC (GNSS Science Support Centre) perquè indexi i albergui dades relatives a la COVID-19. El procés, que durarà tres mesos, analitzarà les dades COVID-19 públiques i les posarà a la disposició de la comunitat científica. Es tindrà llavors la primera versió amb algorismes bàsics de propagació de pandèmies, que en un futur s’anirà actualitzant per comptar amb informació més precisa i rellevant.