GMV presenta el projecte BIBLOS a l’Acadèmia Polonesa de Ciències

El Comitè de Recerca Espacial de l’Acadèmia Polonesa de Ciències ha organitzat recentment un seminari sobre observacions espacials. Dos representants de GMV, Robert Kędzierawski i Wojciech Oryszczak, han presentat el projecte BIBLOS, acrònim que fa referència als elements de construcció per als simuladors de realització de missions d’observació terrestre (Building BLOcks for Earth Observations mission performance Simulators). En poques paraules, es tracta d’una biblioteca d’unitats de programari denominada “Building Blocks” (blocs de construcció), o simplement “Blocks” (blocs), que serveixen per crear un simulador d’extrem a extrem (E2ES).

Biblos_I

Els simuladors de realització de missions d’extrem a extrem (E2ES) per a les missions d’observació terrestre són un dels instruments més destacats per al disseny de sistemes i la validació científica en les primeres fases de la missió. Els científics i els equips d’enginyeria utilitzen un E2ES per simular l’obtenció i creació de productes de satèl·lits. El projecte BIBLOS, dirigit per GMV, està dissenyat per accelerar el desenvolupament d’E2ES, alhora que en redueix els costos i evita refer els treballs d’enginyeria.

A més de la part teòrica, els ponents també van presentar-hi models pràctics d’ús de les biblioteques dissenyades per assemblar la cadena de simulació. Entre altres coses, es van mostrar exemples d’imatges obtingudes simplement modificant la configuració dels valors predeterminats dels blocs de simulació sense interferir en el codi font.