Dades Obertes: base de nous serveis i beneficis per als ciutadans

La reutilització de les dades del sector públic és un element cada vegada més important en les estratègies de les administracions públiques. Des de les institucions europees s’està donant un clar impuls a les polítiques de reutilització com a dinamitzadores de l’economia digital i com a pilars en la transparència democràtica. A Espanya, en els darrers anys estan sorgint iniciatives privades i públiques que persegueixen obtenir el màxim benefici de la informació del sector públic i la seva reutilització de cara a oferir millores en àrees tan diverses i importants com la transparència, la participació, la innovació, el creixement econòmic, la generació d’ocupació, els beneficis socials o l’ajuda a millorar la presa de decisions.

Les administracions públiques espanyoles han mostrat la seva predisposició a l’hora d’impulsar el Govern Obert, que abasta tres pilars: transparència, participació ciutadana i dades obertes. Segons s’especifica al portal datos.gob.es, desenvolupat per GMV, ja hi ha 293 iniciatives en marxa, 42 de les quals en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat; 17 en administracions autonòmiques; 225 en administracions locals, i 9 en universitats. De fet, Espanya és un dels països europeus amb més desenvolupament de l’Open Data, només superat per Irlanda, segons un recent informe del Portal Europeu de Dades. Aquest mateix informe assenyala que les dades obertes permetran estalviar 1.700 milions en costos a l’Administració Pública el 2020.

Quin és l’origen de les dades obertes? Què pot implicar el seu aprofitament?

A l’Especial elaborat per IT Digital Media Group han participat Gemma del Rey, sotsdirectora a la Secretaria General d’Administració Pública, i Salvador Soriano Maldonado, coordinador d’Àrea de la Secretaria d’Estat per a l’Avenç Digital, aportant l’experiència i la col·laboració des de les seves organitzacions i donant exemples d’accions que estan duent a terme.

Per part de GMV, Patricia Tejado, directora de Serveis Públics Digitals de Secure e-Solutions de GMV, ha explicat els aspectes fonamentals que una administració ha de tenir en compte a l’hora de dur a terme un projecte de dades obertes: disposar d’un pla estratègic, el compromís de la direcció i qüestions com la ciberseguretat.