Com introduir la Intel·ligència Artificial a les empreses?

Tot i que som en una fase inicial en l’adopció de la Intel·ligència Artificial ja són moltes les empreses que es troben en el grup d’early adopters i compten amb interessants casos d’ús. IDG Research Services opina que la IA serà el pròxim gran factor de disrupció en els negocis, que no es pot ignorar ni posposar.

Per això, IDG ha organitzat la IA Roadmap 2019 amb la participació d’importants companyies que han explicat com estan integrant la IA i amb un panell de professionals que han ofert el seu punt de vista de com veuen el moment actual i quines perspectives té el sector. José Carlos Baquero, director de Big Data i Intel·ligència Artificial de Secure e-Solutions de GMV, ha estat un dels experts que han participat en aquesta jornada. IDG va aprofitar la trobada per presentar l’informe “IA Machine Learning Roadmap 2019” elaborat amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament d’una estratègia d’IA per part de les empreses. [Descarregueu l’Informe]

GMV participa a la IA Roadmap IDG 2019 amb José Carlos Baquero, director Big Data i IA de Secure e-Solutions de GMV

Per a GMV, la IA no és res nou. Fa anys que utilitza les tècniques més avançades en projectes per a la detecció del frau per a entitats bancàries, la detecció d’amenaces, optimització de processos industrials, manteniment predictiu, segmentació i scoring de clients, gestió del coneixement, assistents conversacionals, reconeixement de veu i indexació, identificació facial, formació, consultoria tecnològica, etc.

GMV aposta pel model de cocreació, que permet desenvolupaments a mida, combinant el coneixement intern del client sobre el seu negoci i els seus problemes, amb els recursos i les capacitats de GMV per connectar de manera precisa amb el cas d’ús més adequat. A GMV ajudem els nostres clients a identificar aquests casos d’ús on poder aplicar la IA, bé per millorar un procés, per millorar un producte o fins i tot per crear nous productes a partir de les dades.

És evident l’avantatge que comporta l’automatització de decisions. Tanmateix, és de summa importància tenir en compte la possible falta d’equitat derivada dels biaixos dels algorismes heretats en les mateixes dades que poden provocar injustes decisions discriminatòries.

Per fer front a aquest problema, a GMV estem analitzant diferents tècniques en tres fases del disseny de l’algorisme: el processament previ de les dades, quan les dades per se ja tenen biaixos; d’altra banda, durant l’entrenament, ja que hi ha tècniques que penalitzen l’algorisme i que no aprengui d’aquests biaixos; i finalment, en el postprocessament mitjançant l’assignació de diferents llindars.

És important que les decisions de la IA reflecteixin equitat, no només perquè ho marquen els reguladors, sinó perquè la mateixa societat ha de demanar un ús responsable que garanteixi els drets de les persones. GMV afronta un nou repte en el qual ja està aconseguint resultats importants.