GMV presenta a la Conferència RedOtri l’última versió d’IDEAS

GMV presenta a la Conferència RedOtri l’última versió d’IDEAS, per a la millora de la gestió de la Propietat Intel·lectual

L’esdeveniment, en el qual les Oficines de Transferència de Resultats de Recerca de les Universitats Espanyoles comparteixen els projectes d’innovació desenvolupats en l’últim any, ha comptat amb la participació de GMV com a soci tecnològic de la Universitat Autònoma de Barcelona per al desenvolupament del programari per a la millora de la gestió de la Propietat Intel·lectual, IDEAS.

Joan Antoni Malonda, Business Partner de Secure e-Solutions de GMV, va presentar en la sessió dedicada a patents i llicències les funcionalitats i característiques del producte, entre les quals destaca la seva flexibilitat per adaptar-se les necessitats de cada client. En l’actualitat, IDEAS ha estat desplegat en deu institucions, universitats i centres de recerca. 

GMV presenta en la Conferencia RedOtri la última versión de IDEAS, para la mejora de la gestión de la Propiedad Intelectual