MARISA, el projecte europeu de seguretat i vigilància marítima

L’estat i la seguretat dels espais marítims són d’interès global, l’impacte mediambiental i la mala praxi provoquen conseqüències irreparables en el medi marí. En aquest context, la Unió Europea té molts interessos socioeconòmics dipositats a les zones costaneres, i no en va és el territori amb un nombre més gran de ports comercials del món.

Aquest sector representa un benefici brut de gairebé 500.000 milions d’euros anuals per a la comunitat política d’Europa, per la qual cosa mantenir una postura preventiva és tan important com establir mecanismes correctius. La UE cada cop posa més esforços i recursos a crear sistemes de vigilància i seguretat més eficients; a través de diferents programes, finança projectes en el sector marítim per minimitzar l’empremta de l’home en l’àmbit ecològic, prevenir desastres naturals, detectar activitats il·lícites o reduir accidents marítims, entre d’altres.

Un dels projectes que actualment s’està desenvolupant és MARISA o Maritime Integrated Surveillance Awareness (per les seves sigles en anglès). Una iniciativa que s’emmarca dins el programa marc Horitzó 2020, que rep finançament de la Comissió Europea (gairebé un 82% del cost total).

MARISA, que va arrencar al maig de 2017, té com a principal objectiu la integració de Big Data amb la Fusió de Dades Multisensor; una tècnica innovadora d’explotació de dades des de diferents fonts per obtenir informació útil i de qualitat, aplicada amb activitats de seguretat marítima. Això serà possible gràcies al desenvolupament d’un conjunt d’eines interoperables que serviran per accedir més fàcilment a les dades generades per diversos recursos tecnològics que actualment estan en funcionament.

El projecte és el resultat d’un consorci liderat per la multinacional italiana Leonardo s.p.a., juntament amb altres 21 companyies procedents de 9 estats membres de la Unió Europea. GMV és un dels socis i participa de manera destacada en el projecte. És responsable del disseny del sistema, del desenvolupament d’algorismes de fusió i detecció d’anomalies, així com de la fase de prova, en col·laboració amb la Guàrdia Civil i la Marinha Portuguesa, que tindrà lloc a Espanya i Portugal.

MARISA I

Durant les jornades del 16 i 17 de gener, GMV va acollir a la seva seu de Tres Cantos el II User Community & Innovation Management Meeting, amb l’objectiu d’avaluar el desenvolupament de MARISA. Un total de 50 assistents, entre els quals es trobaven els socis de la iniciativa, usuaris finals, membres de la indústria i representants de centres d’investigació i agències, van ser testimonis de l’evolució del projecte fins al moment i de la definició dels assajos operatius i escenaris d’aquest. La reunió també va servir per compartir el coneixement adquirit i perfilar els requisits dels usuaris del projecte.