GMV aplica Big Data per investigar les malalties oncològiques de la sang

Harmony
GMV, única empresa tecnològica de l’Aliança HARMONY, ha presentat la plataforma de Big Data que recollirà les dades de pacients amb malalties d’oncologia hematològica d’Alemanya, Espanya, França, Anglaterra i Itàlia en la II Assemblea General celebrada a Berlín.

L’Aliança Harmony constitueix una iniciativa sense precedents en la lluita contra els càncers de sang mitjançant l’ús d’anàlisi BigData , en la qual participen 51 entitats clau en els àmbits clínic, acadèmic, de pacients, d’avaluació de tecnologia sanitària, regulador, econòmic, ètic i farmacèutic.

En una primera etapa, Harmony persegueix oferir un marc ètic i legal sobre l’ús de dades mèdiques, analitzar les primeres dades de la plataforma i definir conjunts de resultats estàndard.

Inmaculada Pérez Garro

Tal com ha explicat Inmaculada Pérez Garro, responsable de Projectes de Big Data Sanitaris de GMV, durant aquesta primera etapa del projecte “Hem afrontat el repte d’harmonitzar sota un marc únic les diferents normatives que protegeixen les dades dels pacients, per poder treballar amb un model comú que s’adhereixi als principis d’intercanvi de dades FAIR (localitzable, accessible, interoperable i reutilitzable)”.

A partir d’ara, “Podem avançar en la recollida, processament i harmonització de grans volums de dades que ens serviran, més endavant, per obtenir evidències del comportament de malalties com la leucèmia mieloide aguda, la leucèmia limfoblàstica aguda, la leucèmia limfoblàstica crònica, la leucèmia limfocítica crònica, el mieloma múltiple, el limfoma no Hodgkin, les síndromes mielodisplàstiques i les malalties hematològiques pediàtriques”.

Un apartat, de caràcter no tecnològic, que també ha requerit un gran esforç, ha estat la definició i el disseny dels procediments perquè els usuaris puguin plantejar les preguntes en la plataforma i obtenir evidències. Per a això, com precisa Pérez Garro, “Hem mantingut comunicació amb diversos especialistes dels diferents membres del consorci publicoprivat que conforma HARMONY: enginyers, membres de comitès d’ètica, legalistes, clínics… per acordar les millors solucions des dels diferents enfocaments del projecte”.

Aplicant tècniques d’analítica avançada sobre els grans volums de dades bolcades en la plataforma Big Data, GMV facilitarà informació que permetrà als especialistes analitzar el comportament i l’evolució d’aquestes malalties en diferents hàbitats, caracteritzar-les més específicament, identificant marcadors clínics, genètics i moleculars que defineixin la població afectada per una determinada malaltia. Això contribuirà “Al desenvolupament de noves teràpies capaces de personalitzar els tractaments i beneficis per al malalt com evitar-li l’exposició a toxicitats innecessàries”, precisa la directiva. 

II Assemblea General celebrada a Berlín