El futur més enllà de H2020

La Secretaria d’Estat de R+D+I, en dependència del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, ha organitzat una jornada informativa sobre els resultats obtinguts del 8è Programa Marc Horitzó 2020 per entitats espanyoles. A continuació, es va introduir el nou Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea, FP9, que s’estendrà des del 2021 fins al 2027.

Aquesta trobada va tenir lloc al mateix MINECO, el passat 22 de gener, i s’hi van tractar les polítiques de R+D+I europees i la participació d’entitats espanyoles en aquests programes, així com les possibles pròximes xifres i estimacions del nou marc regulador.

Jornada H2020

Van ser-hi presents agents del sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació, entre els quals va destacar Carmen Vela, secretària d’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, que va obrir l’acte; i Francisco Marín, director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), que va moderar la discussió dels ponents.

En l’esdeveniment va haver-hi un espai reservat per a entitats que han exercit un paper destacat en projectes europeus del H2020, en el qual GMV va acudir en representació de les empreses espanyoles.

Al llarg de dècades, la UE ha treballat per un creixement sostenible i integrador de la comunitat política europea, que es va constituir en els anys 50 amb 6 països i avui dia són 28 estats els que la conformen. El 9è Programa Marc de la UE arrencarà d’aquí a 3 anys i seguirà la mateixa línia de suport al coneixement i la recerca com a motor de progrés. A través de diferents grups de treball, ja s’ha començat a avaluar l’estratègia del programa H2020, encara vigent, per extreure’n conclusions de cara a aquest nou marc regulador.

GMV és una de les entitats espanyoles que aposta fermament per la innovació i el desenvolupament en totes les seves àrees de negoci des de la seva fundació, ja fa 33 anys. El seu compromís amb la innovació és la base de la seva estratègia de negoci i, gràcies a la seva inversió en R+D+I, ha aconseguit incrementar els seus ingressos any rere any. Participa en gairebé una vintena més de projectes en el programa marc H2020, i que cobreixen àrees tan diverses com ara Espai, Robòtica Aeronàutica, Defensa i Seguretat, Ciberseguretat, Sanitat o Transport.