ACTECA, una ferma aposta en l'àmbit de les grans Instal·lacions científiques

En el marc del programa estratègic CIEN del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la multinacional tecnològica GMV participa en consorci amb altres empreses espanyoles en el projecte ACTECA (Acceleradors i Tecnologies Associades per a Grans Instal·lacions Científiques). El projecte té com a objectiu desenvolupar un conjunt de tecnologies que permetin incrementar la participació de la indústria espanyola en projectes internacionals de grans instal·lacions científiques (GIC), contribuint mitjançant el desenvolupament i la construcció de sistemes i components crítics d’alt valor afegit.

ACTECA, que compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros, té com a primer objectiu industrial el desenvolupament d’aquelles tecnologies necessàries per impulsar la participació espanyola en la construcció i operació dels elements crítics de DONES (“DEMO-Oriented Neutron Source”). DONES, actualment en planificació com a primera fase del projecte IFMIF (“International Fusion Materials Irradiation Facility”), té com a objectiu la producció de fluxos de neutrons de característiques similars als que es preveuen trobar en una planta de fusió nuclear per a l’assaig i qualificació dels materials que s’utilitzaran en les instal·lacions.

LIPAC

Foto: CIEMAT

Els acceleradors de partícules són dispositius que utilitzen camps electromagnètics i cavitats ressonants per accelerar i guiar partícules carregades a altes velocitats amb diversos propòsits. El seu nombre continua creixent des de la seva concepció a final del primer quart del segle XX, i actualment s’estima l’existència d’uns 30.000 acceleradors en operació al món, dels quals aproximadament el 85% són utilitzats per a aplicacions de radioteràpia i irradiació o per a la implantació d’ions per a la indústria de semiconductors. Els acceleradors objectiu del projecte ACTECA són els utilitzats per a R+D+I així com per a aplicacions de la física d’altes energies, fet que aproximadament representarien un 1% del total esmentat.

En particular, dins ACTECA, GMV és responsable del Desenvolupament de Model de Planta Virtual, responsabilitat que du a terme en estreta col·laboració amb el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), organisme públic d’investigació en matèries d’energia i medi ambient.

Amb la participació en aquest projecte, GMV fa un pas més en la seva ferma aposta per la R+D+I, les aplicacions avançades de simulació i la seva participació en l’àmbit de les Grans Instal·lacions Científiques (GIC), que va començar a final dels 80 amb els primers projectes relacionats amb l’Observació de la Terra, l’Astronomia i l’Exploració Espacial. Gràcies a l’experiència acumulada per GMV en enginyeria d’instrumentació i control, així com en simulació, centres de control, processament de dades i ciberseguretat, GMV contribueix actualment a GIC com ITER (International Thermonuclear Experiment Reactor), IFMIF i ESS (European Spallation Source), directament o com a subcontractista, i en estreta col·laboració amb la Universitat Politècnica de Madrid a través del Grup d’Investigació en Instrumentació i Acústica Aplicada i el Laboratori de Feixos de Partícules IZPILab de la UPB/EHU (Universitat del País Basc /Euskal Herriko Unibertsitatea).