Tecnologia i observació de la Terra per a una gestió forestal sostenible

El 21 de novembre va tenir lloc el llançament oficial de MySustainableForest, projecte finançat pel programa de Recerca i Innovació de la Unió Europea Horitzó 2020, que té com a objectiu integrar la tecnologia i eines d’Observació Terrestre en la gestió forestal, amb el propòsit de fomentar un ús més sostenible.

A Europa, entorn d’un 40% correspon a superfície forestal i des de fa dues dècades que es treballa en mecanismes, a través d’iniciatives, acords i polítiques, en pro d’un equilibri dels ecosistemes forestals.

MySustainableForest és una iniciativa desenvolupada per un consorci liderat per GMV i del qual també forma part RAIZ (Instituto de Investigaçao da Floresta e Papel), l’Institut de Recerca Forestal croat CFRI (Hrvatski Sumarski Institut), la Universitat Forestal Empresarial de Mendel de la República Txeca UFE (Mendelova Univerzita V Brne), l’Associació forestal de Navarra FORESNA, l’Associació de Propietaris de Boscos de Lituània FOAL (Lietuvos Misko Savininku Asociacija), el Centre Nacional francès de Propietaris Forestals CNPF (Centre National de la Propriete Forestiere), l’empresa espanyola Madera Plus (MADERA+), la també espanyola Föra i l’Institut Europeu Forestal EFI (European Forest Institute).

Avaluació de biomassa, elaboració de mapes de qualitat de la fusta, desenvolupament d’una estratègia enfront del canvi climàtic i detecció de vulnerabilitats són, entre d’altres, les aplicacions que es desenvoluparan durant l’evolució d’aquest projecte de recerca, que s’ha dissenyat a llarg termini, amb una durada de 36 mesos.

Els boscos són els pulmons del nostre planeta, però no sols exerceixen un paper clau en l’àmbit mediambiental, la seva repercussió social i econòmica té cada cop més pes. Els beneficis directes que se n’extreuen són tan significatius com els indirectes. Per això, conservar-los i, sobretot, fer-ne un ús responsable és una necessitat de primer ordre en l’àmbit mundial.

MSF

Kick off meeting del projecte- 21 de novembre, seu de GMV a Tres Cantos (Madrid)