La Junta d’Andalusia mesura la qualitat de les aigües dels seus rius amb tecnologia IOT de GMV

La Junta d’Andalusia mesura la qualitat de les aigües dels seus rius amb tecnologia IOT de GMV

La Direcció General de Planificació i Gestió del Domini Públic Hidràulic de la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori de la Junta d’Andalusia ha confiat en GMV per dur a terme un projecte pilot que permet monitorar diversos paràmetres de qualitat de l’aigua de l’assut que recull les aigües del riu Guadalete en el seu pas per la localitat gaditana de Jerez de la Frontera.

La plataforma IoT SEMS, desplegada al laboratori de la Delegació de GMV a Sevilla i els sensors de qualitat de l’aigua, col·locats en la infraestructura hidràulica ubicada al municipi de Jerez d’El Portal, conformen una xarxa sostenible de monitoratge de la qualitat de les aigües del riu Guadalete amb les quals es reguen els camps del nord-oest de Cadis.

Tal com assenyala Ángel Cristóbal Lázaro, líder del projecte a GMV, “el cost reduït dels equips de mesurament és un aspecte a destacar d’aquesta plataforma que permet als tècnics de la Direcció General de Planificació i Gestió del Domini Públic Hidràulic el monitoratge remot de la qualitat de les aigües de l’assut”.

D’entre els reptes que han salvat els enginyers de GMV en aquest innovador projecte d’Internet de les Coses cal esmentar el desenvolupament implementat per a la reducció del consum elèctric i comunicacions que permet activar els sensors, únicament quan el tècnic requereix el mesurament de paràmetres com el pH, oxigen dissolt o la conductivitat. Al seu torn, GMV ha respost a un requeriment prioritari per al seu client: reduir les visites al terreny per recalibrar els equips. D’altra banda, l’ús de la xarxa SIGFOX ha representat per al projecte la validació de les xarxes UNB com a capa de comunicacions.

La tecnologia utilitzada en aquest projecte pilot desplegat per GMV permetria dotar la Conselleria d’un sistema de mesurament de qualitat de les aigües amb més densitat de punts en tot el territori andalús, fet que es traduiria al seu torn en un millor control de la xarxa hídrica amb un cost de manteniment molt ajustat.

El projecte que ha desenvolupat GMV per a la Junta d’Andalusia posa de manifest que avenços tecnològics com la Internet de les Coses proporcionen mitjans de monitoratge alternatius amb costos més baixos i eficàcia equivalent a altres sistemes. Això faculta les autoritats competents a ampliar la xarxa de dispositius amb què complir amb els requeriments que en matèria de qualitat de l’aigua exigeix la Directiva de Qualitat d’Aigua de la Unió Europea.