GMV representa ECSO al Congrés de Salut de HIMSS Europa

El passat mes de juliol de 2016, la Comissió Europea va engegar una nova associació publicoprivada sobre ciberseguretat que forma part d’una bateria de noves iniciatives destinades a equipar millor Europa contra els ciberatacs i a reforçar la competitivitat del seu sector de ciberseguretat. En aquest context ha nascut ECSO, l’Organització Europea de Ciberseguretat que contribueix a l’impuls de la cooperació entre actors públics i privats en les primeres etapes del procés de recerca i innovació, a fi i efecte de facilitar als ciutadans europeus l’accés a solucions innovadores i confiables (productes, serveis i programari TIC). Entre els aspectes que cal preveure a l’hora de desenvolupar noves solucions figura la privacitat de les dades personals, dret que cobra especial importància quan es tracta de dades de salut.

Julio Vivero, cap de Secció de Seguretat de GMV Secure e-Solutions a Barcelona, representa ECSO al Congrés de Salut de HIMSS Europa

I per tractar això últim, així com les tecnologies digitals i l’ús massiu de les dades de salut estan canviant les nostres vides i les formes d’assistència sanitària, HIMSS Europa, la branca europea de l’associació més gran de membres de TI en salut del món, ha organitzat a Tallin l’esdeveniment “Salut en la societat digital. Societat digital per a la salut” en què ha participat Julio Vivero, cap de Secció de Seguretat de GMV Secure e-Solutions a Barcelona.

La seva intervenció, com a responsable del subgrup de treball de salut d’ECSO, es va centrar a explicar el treball que des de l’Organització s’està duent a terme, alhora que va aprofundir en alguns dels reptes a què cal enfrontar-se com ara: l’augment dels ciberatacs; l’envelliment de la població europea i l’e-Salut, una bona opció per a la prestació de serveis sanitaris; la ciberseguretat en els dispositius mèdics; els avantatges que el Big Data pot aportar al món de la salut, sempre preservant la privacitat de les dades o com la confiança de la societat en l’e-Health s’obtindrà sempre que es prevegin aspectes com la privacitat, la integritat i la resiliència dels serveis”.

L’Organització Europea de Ciberseguretat, ECSO, de la qual és membre GMV, està oberta a qualsevol participant (públic/privat, usuari/proveïdor) autoritzat a participar en projectes H2020.

Julio Vivero, cap de Secció de Seguretat de GMV Secure e-Solutions a Barcelona, representa ECSO al Congrés de Salut de HIMSS Europa