Big Data per a la personalització de tractaments de malalts crònics

En el marc del projecte PAPHOS, GMV utilitza el seu coneixement en analítica avançada per millorar la qualitat de vida dels pacients amb malalties cròniques.

GMV utilitza el seu coneixement en analítica avançada per millorar la qualitat de vida dels pacients amb malalties cròniques.

La tecnologia de GMV proporcionarà als metges informació sobre patrons de conducta d’algunes de les malalties cròniques més prevalents i dels qui les pateixen. D’aquesta manera, gràcies al treball fet en el marc del projecte PAPHOS, els especialistes podran personalitzar els tractaments de pacients crònics, fet que reduirà duplicitats en prescripcions de medicaments i proves, la qual cosa impacta directament en el pacient i en la sostenibilitat del sistema sanitari.

GMV, en el marc d’aquest projecte promogut per EIT Health, contribueix a la creació d’una plataforma segura que aplica tecnologies analítiques predictives i prescriptives de nova generació que permet a tots els actors involucrats en l’atenció sanitària superar la fase dels informes (què va succeir?) i aconseguir la predictiva (què podria succeir?) i prescriptiva (per què succeirà?).

GMV utilitza el seu coneixement en analítica avançada per millorar la qualitat de vida dels pacients amb malalties cròniques.

Com a resultat del projecte PAPHOS, les dades obtingudes de l’intercanvi d’informació entre diversos hospitals i sistemes mèdics, aplicant tècniques de mineria de dades, es compendiaran i simplificaran fent possible que els especialistes puguin prendre decisions basant-se en evidències. Atès que el 80% de la despesa sanitària a Espanya es destina a cura de quatre malalties cròniques com la hipertensió, la diabetis, l’EPOC i la insuficiència cardíaca, aquest projecte, a més de millorar la qualitat de vida dels pacients crònics, contribuirà a optimitzar els recursos.


Transformació digital

Les principals tendències tecnològiques per a l’anàlisi de dades, l’automatització, la ciberseguretat, les comunitats intel·ligents, l’omnicanalitat i el núvol són realitats que ja estan canviant la relació amb els pacients i la gestió de la salut. Com a pilars de la transformació digital del sector de la salut, contribueixen a augmentar l’eficiència mèdica i millorar la col·laboració entre els “clients” de la salut i els seus proveïdors. De la mateixa manera, fan possible que el pacient adopti una actitud activa, prenent decisions sobre la seva salut segons les evidències que se li ofereixin, i així se’n fa responsable.

PAPHOS, exponent de transformació digital en el tractament de la informació sanitària, treballa amb dades (estructurades i no estructurades) que un cop tractades generen evidències clíniques per a la presa de decisions. Atesa la naturalesa sensible d’aquestes, GMV treballa complint la normativa vigent en matèria de seguretat i privacitat.

Aquest ambiciós projecte ha estat promogut per EIT Health, una de les iniciatives més grans en tecnologies i cures de la salut en l’ambit mundial de què és membre GMV. A PAPHOS han participat amb el grup tecnològic GMV d’altres empreses, centres de recerca i universitats com ATOS, Aventyn, Bull, Ceateach, la Universitat Politècnica de Madrid, la Universitat de Grenoble-Alpes, Universitat Pierre i Marie Curie (UPM) de París i el Reial Institut de Tecnologia de (KTH) d’Estocolm.