GMV participa en el curs de Ciberseguretat de Borredá

Les infraestructures per al funcionament dels serveis essencials d’un país passen a ser crítiques quan la possibilitat de qualsevol atac violent, accident o catàstrofe natural sobre aquestes generen un gran impacte, fet que ocasiona greus efectes sobre la societat i el seu entorn.

Actualment, tots els informes de seguretat desvelen que el nivell de risc que presenta aquest tipus d’infraestructures és alt i que hi ha un dèficit de professionals altament qualificats que siguin capaços de protegir l’activitat empresarial. A més, les organitzacions cada cop són més conscients de l’exigència de prendre mesures davant aquest tipus d’amenaces que posen en risc el seu negoci i la seva reputació.

Amb la finalitat de formar professionals que coneguin les mesures necessàries per assegurar la protecció permanent, actualitzada i homogènia del sistema d’infraestructures estratègiques enfront de les amenaces provinents d’atacs deliberats contra elles, la Fundació Borredá ha organitzat la quarta edició del Curso Superior Universitario PICE: Protección de Infraestructuras Críticas y Estratégicas. Un curs que aprofundeix en diferents aspectes com ara l’evolució de les amenaces i anàlisi de riscos, sistemes de planificació, tecnologia i sistemes de seguretat adaptats i específics per a IC, entre d’altres.

Imparteixen aquest curs ponents de reconegut prestigi en aquest camp com és el cas de Javier Zubieta, responsable de Desenvolupament de Negoci de Ciberseguretat a GMV Secure e-Solutions, que ja ha participat en dues edicions anteriors. Divendres 3 de novembre impartirà el tema “Sistemes de Gestió Integrats dins el mòdul Sistemes de Seguretat adaptats i específics per a IC”.

Informació del Curs Superior Universitari PICE

Javier Zubieta, responsable de Desenvolupament de Negoci de Ciberseguretat a GMV Secure e-Solutions, participa al Curs PICE de Borredá