GMV desenvolupa l’Arxiu d’Armes digital per a la PSP de Portugal

ridap_1

GMV va ser l’empresa responsable de desenvolupar el projecte RIDAP (repositori d’informació digital sobre armes i propietaris) per al Departament d’Armes i Explosius (DAE) de la Policia de Seguretat Pública (PSP), en coordinació amb el Gabinet de Sistemes d’Informació (GSI).

La PSP té un arxiu de més d’un milió de fitxes en paper referents al cadastre d’armes i propietari, que és objecte d’investigacions freqüents i la informació del qual no es trobava disponible en el SIGAE (sistema integrat de gestió d’armes i explosius), sistema operacional per a la gestió de la informació d’armes i explosius. El fet que aquestes fitxes es trobessin només en format físic retardava i dificultava els processos de consulta, fet que, al seu torn, afectava significativament les activitats de la PSP que depenien d’aquests processos.

En desenvolupar i aplicar el projecte RIDAP, integrat en l’estratègia global de modernització administrativa, la PSP ha complert l’objectiu principal de desmaterialitzar (per digitalització) i indexar aquest arxiu, i ha passat a disposar d’un arxiu digital estructurat i accessible a través d’una interfície Web de recerca senzilla i eficaç. A més, s’ha desenvolupat un conjunt d’interfícies aplicacionals que permet la integració d’aquesta informació en altres sistemes aplicacionals de la PSP, en particular en el sistema SEI (sistema estratègic d’informació) i en el ja esmentat sistema SIGAE.

La implementació del projecte va tenir lloc entre el segon semestre de 2016 i el primer trimestre de 2017, i es va dividir en dues grans fases: i) digitalització i indexació de les fitxes d’armes i propietaris; ii) desenvolupament aplicacional, amb la implementació del component Web de recerca i de les API per a integració aplicacional.

Durant l’execució del projecte i com a metodologia de gestió es va utilitzar un enfocament àgil que va permetre una articulació excel·lent entre els equips de projecte de GMV i de la PSP, fet que va contribuir decisivament en l’èxit del projecte.