GMV col·labora amb el CCI per abordar la Ciberseguretat Industrial

GMV col·labora amb el CCI per abordar la Ciberseguretat Industrial

L’entorn industrial està sent afectat per les mateixes vulnerabilitats i amenaces associades a l’entorn IT. Els experts assenyalen que la manera més eficient de protegir les tecnologies digitals dins d’una planta industrial és reconeixent i comprometent-se amb la ciberseguretat en les primeres etapes del cicle de vida. Això significa incloure controls i mesures que cobreixin requisits de ciberprotecció per al funcionament correcte d’un procés industrial, i el procés mateix, durant totes les etapes de producció (disseny, subministrament, instal·lació i posada en marxa).

El Centre de Ciberseguretat Industrial (CCI), amb la participació especial de Técnicas Reunidas, ha publicat el document "Cybersecurity in an Industrial Automation Project Lifecycle", en el qual GMV ha contribuït en l’elaboració dels continguts de la mà de Javier Zubieta, responsable de Desenvolupament de Negoci de Ciberseguretat de GMV Secure e-Solutions. Una guia en anglès que té com a objectiu principal contribuir a la important tasca de millorar la protecció de les infraestructures industrials automatitzades.

Amb el creixent desenvolupament de les tecnologies habilitadores que donen forma al concepte d’Indústria 4.0, s’obren cada cop més possibles vectors d’atac, que han de ser abordats a fi de garantir un funcionament segur. “Aquesta publicació permetrà cobrir l’escassetat de referències normatives que tracten, de manera particular, la gestió de la ciberseguretat en els sistemes d’automatització i control industrial”, comenta Javier Zubieta.

El cert és que la seguretat en l’entorn industrial s’ha vist cada cop més amenaçada en els últims mesos amb l’increment de diferents formes de ciberterrorisme i cibercrim, un problema transcendental si no s’adopten mesures que assegurin que el trànsit i la distribució d’informació es duen a terme de manera segures.