Com l’Open Source fomenta la innovació i l’agilitat a l’empresa

Roberto Galán Martín, arquitecte programari de GMV Secure e-Solutions, ha presentat com desplegar automàticament una arquitectura de microserveis basada en Docker (eina Open Source), a través d’un cas pràctic.

Els usuaris i el mercat són cada cop més exigents, el trànsit dels portals creix cada cop més, els canals pels quals s’accedeix al contingut es diversifiquen, els temps de resposta són cada cop menors i els canvis han d’executar-se de manera ràpida i àgil. Les noves arquitectures orientades a microserveis, els entorns cloud i les tècniques de desplegament continu permeten que els nous sistemes donin suport a aquests requisits exigents. Però… com fer-ho realitat? GMV ho ha revelat a l’OpenExpo 2017, el màxim esdeveniment de tecnologies obertes d’Espanya.

Roberto Galán Martín, arquitecte programari de GMV Secure e-Solutions, ha presentat com desplegar automàticament una arquitectura de microserveis basada en Docker (eina Open Source), a través d’un cas pràctic.

Docker és una eina que empaqueta les aplicacions en unitats estandarditzades anomenades “contenidors”, que inclouen tot el que cal perquè el programari s’executi, incloses biblioteques, eines de sistema, codi i temps d’execució. Això ajuda a permetre la flexibilitat i portabilitat on l’aplicació es pugui executar, ja sigui a les instal·lacions físiques, el núvol públic, núvol privat, etc. “És una eina fàcil d’automatitzar i lleugera, que agilita enormement els temps de desplegament i manteniment, fet que permet un estalvi de recursos entorn del 80% enfront de l’ús de màquines virtuals”, afegeix Roberto Galán.

En el mercat actual sorgeixen necessitats a què cal enfrontar-se com és el cas del time to market o el zero downtime, entre d’altres. “Per fer front a aquestes necessitats sorgeixen tècniques com les metodologies àgils, l’arquitectura de microserveis, els contenidors de programari i els DevOps”, explica Galán Martín.

GMV participa a l’OpenExpo 2017, el màxim esdeveniment de tecnologies obertes d’Espanya

Per finalitzar la seva intervenció, l’arquitecte programari de GMV ha explicat el cas d’èxit amb una empresa espanyola de telecomunicacions, en què agrupa les tecnologies citades abans i les desplega en el cloud d’AWS. Per arribar a l’èxit del projecte i aconseguir la satisfacció del client, s’ha treballat amb una arquitectura escalable, un “full stack team” i sense bloquejos quant a tecnologies a utilitzar. “Els passos de producció s’aconsegueixen en menys de 5 minuts a qualsevol hora sense pèrdua de servei”, comenta Galán Martín. En definitiva, un clar exemple de com l’Open Source fomenta la innovació i l’agilitat a l’empresa impulsant els processos tecnològics.