SIRECOVI, sistema pioner a Europa per el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans

SIRECOVI, sistema pioner a Europa per el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans

El Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) de la Universitat de Barcelona ha posat en marxa el Sistema de Registre i Comunicació de la Violència Institucional (SIRECOVI), desenvolupat amb tecnologia de la multinacional GMV. La posada en marxa del sistema SIRECOVI compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i ha estat possible gràcies a un acord entre l’OSPDH i el Consell de l’Advocacia Catalana, que representa els 14 col·legis d’advocats de Catalunya.

SIRECOVI és un sistema pioner a Europa que permet, a través d’una plataforma web, a víctimes, informadors i organitzacions de defensa dels drets humans denunciar accions de maltractament a través d’un canal de comunicació privat. Casos de violència institucional a les presons, comissaries, centres de menors, centres d’internament d’estrangers, així com determinades actuacions de les forces de seguretat a la via pública poden ser denunciats de manera senzilla.

GMV ha desenvolupat aquesta plataforma tenint en compte aspectes com la seguretat, usabilitat, accessibilitat i, molt especialment, la confidencialitat de les dades, salvaguardant en tot moment la privacitat de les persones involucrades.

L’eina web posada a disposició de les organitzacions socials i la societat civil ofereix eines i coneixements per denunciar qualsevol situació de presumpta violència institucional, així com per activar els protocols respectius de protecció de les víctimes. Al seu torn, servirà per a la investigació que es du a terme des de l’OSPDH, fet que permet la creació d’una base de dades per a l’estudi de la violència institucional i l’elaboració d’un mapa en què es podran visualitzar els casos de violència institucional. Tot això garantint sempre la seguretat necessària per protegir la privacitat de les persones afectades.

El portal no substitueix en cap cas els mecanismes processals ni l’Administració de Justícia, sinó que s’erigeix com un mecanisme nou que l’OSPDH proporciona per contribuir a evitar casos de violència exercida per part de funcionaris de l’estat o de vigilants privats que compleixin funcions de tipus públic.