GMV, en l’última Conferència de l’OTAN a Portugal

El ciberespai no té fronteres físiques i està exposat a unes amenaces cibernètiques que estan adquirint un poder disruptiu i destructiu cada cop més gran. A la vista d’aquests dos factors crucials, la visió estratègica de l’OTAN va destacar la necessitat d’establir una capacitat cooperativa de ciberdefensa que pugui fer front als reptes actuals i futurs en els àmbits de la seguretat i la defensa. Segons el Concepte Estratègic de l’OTAN, adoptat al novembre de 2010 a Lisboa, el concepte de Defensa Intel·ligent tracta de promoure sinergies i impulsar els esforços cooperatius de les Nacions Aliades, a fi i efecte de garantir el desenvolupament, l’adquisició i el manteniment de les capacitats militars necessàries.

D’aquesta manera, la Defensa Intel·ligent és assumida per l’OTAN com a manera d’assegurar la no-duplicació i la integració d’iniciatives nacionals de desenvolupament de capacitats (agrupar i compartir) en interès d’una millor priorització i coordinació d’esforços entre l’OTAN i les Nacions Aliades. En l’àrea de la ciberdefensa, ja hi ha en marxa tres Projectes de Defensa Intel·ligent: Multinational Cyber Defence Capability Development (MN CD2), Malware Information Sharing Platform (MISP) i Multinational Cyber Defence Education and Training (MNCDE&T). La Defensa Intel·ligent de l’OTAN considera fonamental una cultura renovada de cooperació i requereix un enfocament innovador per a la millora de la ciberdefensa de l’Aliança.

En la 3a Conferència de Ciberdefensa de l’OTAN per a Projectes de Defensa Intel·ligent (CD SDP), feta a l’Acadèmia Militar d’Amadora a final d’abril, es va prestar especial atenció a la cooperació entre l’OTAN, el sector industrial i el món acadèmic, així com a les noves oportunitats de col·laboració entre l’OTAN i la UE en l’àmbit digital. D’acord amb aquesta idea, els projectes en l’àrea de defensa de l’OTAN (MNCD2, MISP i MNCDE&T) tenen com a finalitat principal unir forces i treballar en comú amb empreses i centres de recerca i construir els ponts necessaris entre iniciatives nacionals i internacionals.

GMV, amb experiència demostrada en el sector de la ciberseguretat, va participar en la Conferència per explicar de quina manera els últims avenços tecnològics en ciberseguretat i ciberdefensa poden ajudar a resoldre els reptes a què s’enfronten actualment els diferents cossos i forces de seguretat estatals.

Nato Conference I

José Neves, director de Seguretat i Defensa de GMV Portugal, va atendre els representants dels principals cossos i forces de seguretat, com el secretari d’estat portuguès per a la Defensa i el cap de l’Exèrcit de Portugal. Així mateix, representants de diversos països (Espanya, EUA, Brasil i Algèria, entre d’altres) i organitzacions internacionals (l’Agència Europea de Defensa i l’OTAN) van tenir també oportunitat de visitar l’estand de GMV i conèixer de primera mà l’estratègia de la companyia per a aquest mercat.