GMV participa en l’Assemblea General de la Plataforma Tecnològica Aeroespacial Espanyola (PAE)

El director general d’Aerospace de GMV, Jorge Potti, va participar el passat 3 de febrer a l’Assemblea General de la Plataforma Tecnològica Aeroespacial Espanyola (PAE), inaugurada pel seu president, Plácido Márquez, i el director de Programes Internacionals del Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), Juan Carlos Cortés.

PAE

En aquesta assemblea es van abordar els objectius industrials aeronàutics i espacials i les grans línies de Recerca i Desenvolupament, tant de les universitats com dels centres tecnològics representats en el Consell Gestor de la Plataforma. PAE està integrada actualment per divuit universitats, vint-i-vuit empreses dels sectors aeronàutic i espacial espanyol, catorze centres de recerca i tecnologia, així com també pel CDTI i l’AEI (Agència Estatal d’Investigació). A més de com a membre de la PAE, GMV forma part també del seu Consell Gestor, encarregat de la direcció estratègica de la Plataforma.

La Plataforma Tecnològica Aeroespacial Espanyola és un òrgan d’assessorament i amb presència en els diversos òrgans nacionals i internacionals de recerca i desenvolupament i un dels seus principals objectius és crear un fòrum de trobada sobre R D I espanyol, que generi col·laboració en idees, propostes i projectes. Entre les prioritats de la Plataforma figura també la definició d’una Agenda Estratègica d’Investigació Aeroespacial espanyola, i la vigilància i prospectiva tecnològica aeroespacial elaborant informes, proposant plans d’acció i un mapa de demanda primerenca a Espanya.

La PAE engegarà en els pròxims mesos diversos grups de treball per fer complir el pla d’objectius establert per al 2017, un dels quals és incrementar el nombre d’integrants, ampliant així el ventall tecnològic i industrial representat a la Plataforma.