GMV renova el màxim nivell de maduresa CMMI®

El Sistema de Gestió de Qualitat de les sectorials d’Espai i Defensa Seguretat de GMV ha estat un altre cop avaluat amb èxit segons el nivell 5 de CMMI, com al setembre de 2013. A més de la filial espanyola, l’avaluació ha inclòs les filials de GMV als Estats Units, Portugal i Polònia, en els sectors Espacial i Defensa Seguretat.

CMMI® (Capability Maturity Model Integration) és el model de millora de la capacitat dels processos més utilitzats al món. És propietat del CMMI Institute i s’ha convertit en un model de prestigi mundial quant a l’aplicació de les millors pràctiques en enginyeria i desenvolupament de sistemes d’informació. Renovar el màxim nivell de maduresa CMMI representa un reconeixement a l’aposta de GMV per la qualitat com a motor d’excel·lència i sostenibilitat.

CMMI 5

El nivell 5 de CMMI aporta una sèrie de beneficis, tant per a GMV com per als seus clients, entre els quals destaquen el millor alineament dels processos de desenvolupament amb els objectius, l’estratègia de negoci i les necessitats dels clients, l’obtenció de resultats més predictibles en els projectes i la consecució de millores en l’exercici dels projectes pel que fa a l’esforç, cost, calendari i aspectes tècnics. Així mateix, incrementa l’eficàcia en la detecció d’errors durant el procés de desenvolupament i, per tant, redueix el nombre de defectes en els productes lliurats al client.

En arribar al nivell 5, també denominat “Optimització”, els processos dels projectes i de l’organització es milloren contínuament mitjançant la incorporació controlada de millores. Per a això es duen a terme experiments aplicant aquestes millores en un entorn reduït i, un cop determinat si les variacions dels resultats són positives i significatives estadísticament, s’institucionalitzen en tota l’organització i en tots els projectes. Aquestes millores sorgeixen de la necessitat d’adaptar i alinear els processos organitzatius com a resultat del continu plantejament i revisió dels objectius de negoci.

En un sector intrínsecament complex i exigent com el tecnològic, el valor de la consecució del nivell 5 CMMI per a una organització incrementa la seva rellevància, encara més si considerem que l’abast de l’avaluació CMMI nivell 5 a GMV cobreix tot el cicle de vida d’un sistema, des de la definició dels seus requisits fins a l’acceptació d’aquest per part del client.