GMV ofereix la seva tecnologia per treballar per la inclusió i la igualtat

La UAB ha comptat amb els serveis tecnològics de la multinacional GMV

Una de les tasques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és elaborar propostes de plans d’acció dirigits a millorar la situació d’aquells col·lectius que poden estar desfavorits per raó de sexe, a causa d’una discapacitat o per la seva situació econòmica o social. Per a això disposa d’un Observatori d’Igualtat que, a través del seu web, ofereix recursos i informació d’utilitat per a estudiants, docents i investigadors i altres empleats de la Universitat que treballen per aconseguir la igualtat i la inclusió mitjançant l’educació.

 

La UAB ha comptat amb els serveis tecnològics de la multinacional GMV

Amb l’objectiu que la web de l’Observatori continuï sent una eina útil per visibilitzar i sensibilitzar sobre les diferents formes de desigualtat i discriminació, així com per oferir informació sobre les accions i els recursos dissenyats per corregir-les, la UAB ha comptat amb els serveis tecnològics de la multinacional GMV. La col·laboració entre ambdues entitats es remunta al 2004, quan se li va encarregar la renovació completa del portal corporatiu i la intranet de la Universitat, amb la integració d’un nou sistema de gestió de continguts per als editors.

La nova web, que ja està a ple rendiment, incorpora les principals eines tecnològiques per oferir un disseny fluid multicanal (versió escriptori, tauletes tàctils, mòbils, etc.), a més d’integrar un disseny fresc i directe d’acord amb la nova imatge que busca oferir la universitat en la seva web principal. D’entre les prestacions més valorades pel client cal destacar l’accessibilitat, robustesa, disseny net i intuïtiu, així com la ciberseguretat de la plataforma.

A la pàgina web és possible trobar-hi, de manera fàcil i senzilla, els diferents continguts i recursos que l’Observatori posa a disposició de la comunitat i que serveixen per conèixer la situació de les desigualtats al campus, també en comparació amb el context internacional.