GMV aconsegueix un nou contracte marc del programa Galileo

La Comissió Europea ha adjudicat a GMV un contracte marc per al subministrament de la infraestructura del canal de retorn (Return Link Sevice Provider –RLSP) del Servei de Recerca i Rescat (Search and Rescue Service- SAR) del Programa Europeu de navegació Galileo. L’import del contracte és de 4 milions d’euros i té prevista una durada de quatre anys.

SAR 0

El Servei de Recerca i Rescat (SAR) de Galileo oferirà millores importants al sistema de recerca i rescat existent actualment, com per exemple la recepció gairebé en temps real de missatges de socors transmesos des de qualsevol punt de la Terra, la localització precisa d’alertes, la detecció de les alertes per múltiples satèl·lits per evitar el bloqueig en condicions de poca visibilitat dels satèl·lits, així com més disponibilitat del segment espacial (30 satèl·lits en òrbita terrestre mitjana que s’afegeixen als cinc satèl·lits en òrbita terrestre baixa i els sis satèl·lits geoestacionaris del sistema actual). Galileo, a més, introduirà noves funcions, com ara el canal de retorn (de l’operador del SAR a la balisa emissora de socors), facilitant les operacions de rescat i ajudant a reduir l’índex de falses alarmes.

L’RLSP és la instal·lació responsable de la generació dels missatges de retorn de Galileo i la seva coordinació amb el sistema, que interactua amb la xarxa Cospas-Sarsat, d’una banda, i amb el segment terreny de Galileo, per una altra.

El consorci liderat per GMV, i del qual també formen part les empreses franceses PROSICA i AMOSSYS, durà a terme el disseny i el desenvolupament de l’RLSP, la seva validació i instal·lació al Centre de Servei SAR/Galileo així com el seu manteniment i el suport a les proves d’integració en el sistema.

El contracte estarà sota el control de la Comissió Europea, amb l’assistència tècnica de l’agència espacial francesa CNES com a futur operador del Servei de recerca i rescat de Galileo.

El desenvolupament i la instal·lació de l’RLSP s’enfronten a una sèrie de reptes associats a la seguretat del Programa Galileo i la seva infraestructura. No hi ha dubte que les ciberamenaces representen avui un risc significatiu per a totes les infraestructures crítiques, com les de Galileo. La connectivitat entre l’RLSP i la infraestructura central de Galileo, d’una banda, i la xarxa Cospas-Sarsat dels Centres de Control de la Missió (MCC), per l’altra, a través de l’MCC francès, requereix la implementació de xarxes segures i barreres específiques de protecció amb mitjans adequats de vigilància per evitar la penetració d’elements externs a la xarxa Galileo.

La garantia de la seguretat de l’RLSP és, per tant, un element essencial que GMV, com a empresa a l’avantguarda en el camp de la Ciberseguretat tindrà molt present en el seu desenvolupament, assumint els reptes associats a la seva seguretat per evitar ciberatacs.

Galileo

 Aquest contracte se suma a un ampli nombre de contractes previs que inclouen el subministrament de diversos elements clau del segment terreny del sistema, com ara l’OSPF (Orbit & Synchronisation Processing Facility), IPF (Integrity Processing Facility), SPF (Service Product Facility), FDF (Flight Dynamics Facility) i MNE (MDDN Network equipment). Actualment, GMV és també el contractista principal per a la provisió dels serveis de geodèsia i sincronització precisa de temps (TGVF) que necessita el sistema Galileo per al seu funcionament, colidera el desenvolupament del Centre Europeu de Serveis de Navegació per Satèl·lit (GSC) i lidera el desenvolupament del demostrador del Servei Comercial (CS) de Galileo.