ExoMars 2016: tecnologia clau de GMV en el mòdul de descens

El 19 d’octubre, la missió ExoMars 2016 entrarà a l’òrbita de Mart i, alhora, el mòdul Schiaparelli que en forma part, descendirà sobre la superfície del planeta vermell.

ExoMars 0

GMV ha desenvolupat tecnologies clau per a la missió ExoMars 2016, dissenyant i desenvolupant el programari embarcat del Sistema GNC (Guiatge, Navegació i Control) del mòdul de descens Schiaparelli. El programari desenvolupat per GMV fa els càlculs de la navegació basat en les dades que rep de la unitat de mesurament inercial (IMU), i altres sensors (com el radar o el sensor del sol), activa automàticament tots els esdeveniments relacionats amb les fases EDL (Entry Descending and Landing) que inclouen l’entrada controlada a l’atmosfera marciana, el desplegament del paracaigudes, la separació de l’escut tèrmic i el control de propulsors per a l’aterratge a fi i efecte d’aconseguir un aterratge segur.

En col·laboració estreta amb Thales Alenia Space Italy, GMV també ha tingut una participació activa en el disseny de les interfícies del GNC amb la resta del programari de bord (On-Board Software), i el disseny de la base de dades de paràmetres relatius al GNC.

Altres activitats inclouen la realització de les proves del programari en diversos àmbits: en l’àmbit de subsistema, mitjançant proves unitàries i d’integració a les seves instal·lacions, i en l’àmbit de sistema, participant de manera activa en la validació del programari de bord en instal·lacions de Thales Alenia Space Italy.

Així mateix, com a part de les activitats desenvolupades dins el contracte marc de suport al Centre Europeu d’Operacions Espacials de l’ESA (ESOC), GMV manté la responsabilitat del “Flight Dynamics Manager” i participant de manera activa en el control orbital de la missió.

Més informació