Últimes tecnologies per a una agricultura de precisió

GMV combina les últimes tecnologies per aconseguir una agricultura de precisió

La combinació de diferents tecnologies com IoT, Big Data, Control de Flotes i Observació de la Terra ha permès a GMV desenvolupar una plataforma integral d’agricultura de precisió denominada wineo.

GMV va fer una ponència al Seminari de Jaspersoft sobre la plataforma wineo. Una plataforma integral d’agricultura de precisió que combina múltiples tecnologies IoT (Internet of Things), Big Data, Control de Flotes i Observació de la Terra per satisfer les diferents necessitats que apareixen en l’agricultura moderna: des de gestió dels esdeveniments relacionats amb la collita fins a la planificació de rutes de maquinària agrícola.

Ricardo de Castro García, arquitecte programari de GMV Secure e-Solutions, ha presentat al seminari de Jaspersoft la plataforma com una alternativa vàlida per satisfer les diferents necessitats que apareixen en l’agricultura moderna: des de gestió dels esdeveniments relacionats amb la collita fins a la planificació de rutes de maquinària agrícola. Durant la ponència, en Ricardo ha identificat el paper de les diferents tecnologies: IoT en el cas dels sensors utilitzats per captar les diferents variables agroclimàtiques, Big Data per a l’emmagatzemament i construcció dels models matemàtics en funció del conreu, Observació de la Terra per l’anàlisi de les imatges satèl·lit, Business Intelligence per al processament de la informació i l’eina web d’accés a aquesta i tecnologies GIS per al posicionament de cadascuna de les parcel·les associades a l’usuari que utilitza la plataforma.

També ha destacat els beneficis directes i col·laterals d’aquesta, com l’estalvi en costos de producció i, per tant, millora de la rendibilitat del conreu i reducció de manera considerable de la petjada contaminant de la collita gràcies a l’aplicació de químics (fertilitzants i fungicides) només a les zones on realment és necessari.

Finalment, s’ha fet una breu demostració de l’aplicació web de quadre de comandament de la plataforma i de les seves capacitats GIS juntament amb l’explicació de l’arquitectura subjacent.

GMV ha seleccionat la solució Jasper Server de TIBCO per embeure reporting avançat dins una eina web, aconseguint no sols un look and feel agradable i una experiència d’usuari acurada, sinó que augmenta de manera considerable la mantenibilitat de l’àrea de Business Intelligence de la plataforma.

En definitiva, GMV ha tingut l’oportunitat d’utilitzar un cop més la solució de TIBCO Jaspersoft per enriquir diferents eines amb un BI avançat que cobreix totes les àrees necessàries: quadres de comandament, reporting tradicional, data visualization i vistes adhoc. El resultat d’això ha estat una integració perfecta entre aplicació i BI d’una manera senzilla.

GMV combina les últimes tecnologies per aconseguir una agricultura de precisió