GMV implanta una nova plataforma per desenvolupar les webs de les facultats de la Universitat de Barcelona

GMV implanta una nova plataforma per desenvolupar les webs de les facultats de la Universitat de Barcelona

El projecte ha començat per la implantació general de la solució i la web de la Facultat de Farmàcia

La nova plataforma ajudarà a optimitzar els recursos tecnològics de la UB aconseguint estalvis econòmics substancials


La Universitat de Barcelona (UB) ha implantat, amb la col·laboració de GMV, la nova plataforma per desenvolupar les webs de les facultats de la Universitat de Barcelona (UB), alineant la seva imatge de marca en totes les seves facultats i responent a les necessitats dels seus diversos grups d’usuaris.

L’objectiu que persegueix la universitat amb aquest nou projecte és simplificar, unificar i optimitzar els processos i procediments, la qual cosa redundarà a aconseguir a mitjà termini estalvis tant econòmics com de recursos tecnològics. La implantació inicial a la Facultat de Farmàcia servirà de per valorar l’encaix de la nova plataforma en la resta de webs de les diverses facultats així com dels serveis corporatius de la UB.

Com a novetat per a la UB, GMV ha implantat un disseny i desenvolupament web adaptable (responsive web design) que permet que les noves webs desenvolupades siguin accessibles des de qualsevol dispositiu mòbil i navegador optimitzant l’experiència de l’usuari. A més, s’han fet integracions amb diferents aplicacions de Gestió Acadèmica, Gestió de la Recerca, Directori de Personal i Autenticació única (Single Sign-On) de la Universitat de Barcelona.

Com ha assenyalat el director de l’Oficina de Barcelona, José María Legido, “en la nova plataforma estem implementant les solucions més innovadores de GMV per respondre a la necessitat del nostre client”, ja que “aconseguir una visió global, per integrar tots els nous llocs de les facultats i els seus diversos departaments implica un repte multidimensional i multidisciplinari que ha requerit de decisió i visió estratègica per impulsar un canvi tecnològic a la Universitat de Barcelona en el qual estem sent partícips”.