GMV, al Discovery Day organitzat per Nacions Unides

Com a experta en teledetecció i observació de la Terra, GMV va ser convidada recentment a participar en el “Discovery Day Session: Satellites Enhancing Livelihoods”, esdeveniment organitzat per l’Oficina de Nacions Unides per a Afers de l’Espai Exterior (United Nations Office for Outer Space Affairs,UNOOSA) en col·laboració amb GEO (Group on Earth Observation) i patrocinat per Digital Globe.

Discovery Day

La conferència, que va tenir lloc a Ginebra el dia 11 de maig, es va centrar en temes com la gestió simultània de dades de diverses missions d’observació de la terra, les “grans dades geoespaciales” –Big data–, la qualitat de les dades lliures i de les xarxes socials, la visualització ràpida de les noves preses d’imatges per les missions, entre d’altres.

GMV va presentar-hi una mostra de les solucions que proporcionen les imatges de satèl·lit per millorar les condicions de vida en relació amb els objectius de desenvolupament de Nacions Unides en temes relatius a la seguretat alimentària, accés i qualitat de l’aigua, urbanisme sostenible i resilent, planificació de serveis socials a escala local i conservació mediambiental.

Concretament, Julia Yagüe, cap de projecte, va presentar els serveis desenvolupats en RSAS (Remote Sensing and Applications Service) per al control de producció agrícola integrant dades meteorològiques locals i globals; l’estimació del volum i qualitat de l’aigua en conques hídriques; la recuperació de suburbis degradats; i l’elaboració de mapes a escala molt detallada per a seguiment d’infraestructures civils i dels usos del terreny, entre d’altres.

GMV treballa molt activament en el mercat de les aplicacions d’observació de la Terra, afegint valor a les imatges de satèl·lit, com és el cas dels serveis que desenvolupa per a agricultura de precisió o impactes mediambientals associats al canvi climàtic.