Possibilitats del núvol en el sector sanitari

L’Associació d’Informàtics d’Institucions Sanitàries de Castella i Lleó (AIISCYL) en col·laboració amb la Gerència Integrada de Salut de Segòvia va celebrar les XIII Jornades Tècniques que es van centrar en la “Salut en el Núvol”. En el marc d’aquest fòrum especialitzat, GMV va presentar-hi la Plataforma d’explotació de dades clíniques i epidemiològiques que ha desenvolupat per al Servei Gallec de Salut, HEXIN.

El núvol, tal com van expressar els organitzadors, “ofereix a l’àmbit sanitari possibilitats diverses en matèria de mobilitat del personal sanitari, Big Data, Imatge Mèdica, Telemedicina, Teleformació… i és una alternativa viable per al dimensionament i l’adquisició de recursos informàtics”. De tot això, així com de la seguretat de la informació en l’entorn sanitari, la dependència de les comunicacions i altres factors que puguin fer sentir recel als sanitaris per emprar aquest tipus de tecnologia es va tractar a les Jornades.

Les prestacions de la plataforma HEXIN i les oportunitats que l’explotació de dades clíniques i epidemiològiques ofereix als sistemes sanitaris va explicar-les Víctor Ferrero del Valle, cap de Projecte d’HEXIN, i Rubén Villoria Medina, el seu responsable tècnic.

Tal com van posar de manifest, HEXIN “aconsegueix obtenir dades clíniques per a la vigilància epidemiològica, l’assistència clínica, la gestió i la investigació amb una gran capacitat de còmput a un baix cost“. A més, “és capaç d’ingerir informació no estructurada i obtenir registres d’informació no accessibles fins al moment de manera automàtica“.

La Plataforma està treballant actualment amb informació sanitària de 2.747.559 gallecs, amb 34 fonts d’informació diferents, aproximadament 10 milions d’esdeveniments clínics per any amb un interval des del 2010 fins al 2015. Tecnològicament, HEXIN és un ecosistema format per diversos productes com SCOOP, Talend, Hadoop, Hive, Cassandra, Elasticsearch, Drools, J2EE, Pentaho, Oracle, Athento i JSF. A més, disposa d’una eina, Patient Case Management, per a la configuració, gestió i validació d’aquesta plataforma.

Possibilitats del núvol en el sector sanitari

Víctor Ferrero del Valle, cap de Projecte d’HEXIN, i Rubén Villoria Medina, responsable tècnic.