GMV col·labora en la primera Guia Pràctica per a la Construcció d’un Sistema de Gestió de la Ciberseguretat Industrial

GMV colabora en la primera Guía Práctica para la Construcción de un Sistema de Gestión de la Ciberseguridad Industrial

El Centre de Ciberseguretat Industrial (CCI), conscient de la conveniència de disposar d’una especificació que prevegi la implantació de sistemes de gestió de la Ciberseguretat a les empreses del sector industrial, ha abordat l’elaboració d’una “Guia per a la construcció d’un SGCI (Sistema de Gestió de la Ciberseguretat Industrial)”. Aquesta guia permet cobrir l’escassetat de referències normatives que tracten, de manera particular, la gestió de la Ciberseguretat en els sistemes d’automatització i control industrial.

Javier Zubieta, responsable de Desenvolupament de Negoci de Ciberseguretat de GMV Secure e-Solutions, ha col·laborat en l’elaboració d’aquesta guia juntament amb un equip d’experts professionals i de l’ecosistema del CCI. Des del seu punt de vista, considera el document com “únic en la seva espècie” i el denomina “la Bíblia” de la Ciberseguretat Industrial.

L’objectiu de la guia és posar a disposició dels qui es vegin afectats pel funcionament dels sistemes d’automatització i control industrial d’una instal·lació, els recursos i elements necessaris per dur a terme una gestió eficaç, eficient i continuada dels riscos sobre la disponibilitat, la integritat i la confidencialitat de les operacions i de la informació gestionades per aquests sistemes, en línia amb les necessitats estratègiques de l’organització. Per a això la guia s’ha estructurat en 6 dominis:

GMV colabora en la primera Guía Práctica para la Construcción de un Sistema de Gestión de la Ciberseguridad Industrial