Alstom selecciona GMV per al nou tramvia lleuger de Sidney

GMV ha estat seleccionada per Alstom per al subministrament d’un Sistema d’Ajuda a l’Explotació (SAE) amb Informació al viatger a l’estació, per a la nova línia de tramvia lleuger que s’està construint a la ciutat de Sidney (Austràlia).

En aquesta nova línia, de 12 km de longitud i construïda pel consorci ALTRAC1 , Alstom serà responsable del sistema complet, incloent el disseny i la fabricació de 30 tramvies dobles d’última generació Citadis X05, el sistema per al subministrament d’energia, els sistemes de senyalització, la implementació de tecnologia HESOP per a la recuperació de l’energia, l’equipament dels tallers i el manteniment posterior.

La solució de GMV subministrada per al tramvia lleuger de Sidney es basarà en el producte SAE-R®, la plataforma d’ajuda a l’explotació desenvolupada per GMV per als entorns ferroviari i tramviari.

Dins aquest projecte, amb un termini d’execució previst de 35 mesos, el sistema SAE es considera una peça clau per a l’explotació de la línia d’una manera àgil i eficient. La solució combina les funcions habituals d’aquest tipus de sistemes: localització centralitzada de la flota de vehicles, gestió de missatgeria i comunicacions de veu entre el tramvia i el centre de control (sobre la infraestructura TETRA/Wi-Fi), així com les operacions de regulació del servei, amb altres funcions recentment implantades com són l’establiment dinàmic de rutes.

Tots els tramvies comptaran amb unitats embarcades (OBU) de disseny i fabricació pròpia, i pantalles tàctils en ambdues cabines per interactuar amb el conductor. El sistema es completa amb la instal·lació a les dependències centrals d’un centre de control constituït per un conjunt de servidors en entorn virtualitzat i una sèrie de workstations que permetran a la companyia Transdev, operadora de la línia, una operació del servei correcta i eficient.

D’altra banda, les estacions comptaran amb panells d’informació tipus LED per al subministrament d’informació relativa als pròxims passos de tramvies, així com altra informació relativa al servei (esdeveniments especials, avisos, etc.).

1 Format per Alstom, Transdev, Acciona i Capella