Gestió de les oficines consulars del MNE de Portugal

El consorci format per la multinacional tecnològica GMV i l’empresa de solucions biomètriques GEYCE ha resultat adjudicatària del concurs internacional publicat pel Ministeri d’Afers Exteriors de Portugal (Ministério dos Negócios Estrangeiros-MNE) per al desenvolupament d’un Sistema Integrat de Gestió de les seves oficines consulars (eSGC).

Amb el desenvolupament d’aquest nou sistema s’incrementaran les capacitats operacionals del MNE, augmentant l’eficiència i la qualitat del treball associat a l’activitat consular. L’objectiu és connectar totes les oficines consulars amb els sistemes centrals del MNE a Portugal, i s’evitarà que es repliqui la informació.

El projecte parteix de la necessitat del MNE d’un desenvolupament integral d’una nova aplicació de gestió consular en línia (eSGC), amb funcions de Registre i gestió de Matrícula Consular única, així com la gestió econòmica de cadascun dels processos i la comptabilitat de l’Oficina Consular.

El consorci GMV-GEYCE va presentar com a solució el desenvolupament de portals web, amb un patró arquitectura MVC (Model Vista Controlador) com a interfície d’entrada, per donar suport a un gran nombre d’usuaris, i preveient serveis crítics.

Com a element diferencial, el projecte aporta un portal web d’alta disponibilitat, accessible des de qualsevol navegador, que connectarà totes les oficines consulars amb els serveis centralitzats del MNE a Lisboa.

Amb aquest nou èxit dins la projecció internacional de l’àrea de Defensa i Seguretat, GMV reforça el seu lideratge en l’entorn europeu de vigilància fronterera, ampliant les seves activitats a la gestió de dades consulars. Un èxit compartit amb GEYCE, empresa de referència obligada en projectes de gestió consular, amb més de 20 anys d’experiència treballant per al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació espanyol.