FOXIRIS es prepara per a la segona Competició del Desafiament ARGOS

Foxiris I

Des de fa alguns mesos l’equip FOXIRIS, liderat per GMV i en el qual també participen IDMind, la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) i la Universitat de Màlaga (UMA), està treballant intensament per millorar la solució robòtica Foxiris presentada al juny de 2015 en la primera Competició del Desafiament ARGOS.

En aquest temps, tots els aspectes, des de la mecànica fins a la navegació, la localització i els subsistemes científics s’han revisat i reformulat, ampliant tant les capacitats com les prestacions del robot. Així mateix, s’han anat millorant altres elements per satisfer fins i tot els estrictes requisits ambientals de la tercera i última Competició del Desafiament ARGOS. Entre les innovacions més importants destaquen la col·locació d’un braç robòtic en lloc del pal telescòpic i la renovació del sistema de tracció.

Foxiris III

Algunes d’aquestes noves capacitats tenen relació amb l’anàlisi de dimensió d’obstacles, la detecció de fuites de gas utilitzant micròfons ultrasònics, la detecció de fallada en bomba mitjançant la comprovació de so, estimació de la posa en punt de control, noves reaccions autònomes, millora de la consciència situacional, entre d’altres. Totes aquestes característiques s’han analitzat i investigat acuradament per preparar un robot completament autònom i fàcilment teleoperable per a les operacions d’inspecció i control previstes.

Dins l’ampliació de les habilitats de Foxiris destaca la capacitat de pujar escales. Actualment, Foxiris pot superar tipus diferents d’esglaons, amb inclinacions i formes diferents, per inspeccionar una diversitat de terres, tant en mode autònom com de teleoperació, demostrant ser una solució robòtica versàtil preparada per treballar en entorns diversos. Aquesta nova habilitat també li permetrà superar obstacles, fins i tot sense tocar-los (crucial en el cas de les conduccions típiques de metà que s’estenen sobre el terra de plantes de petroli i gas).

Durant febrer i març Foxiris està duent a terme una detallada campanya de proves simulant diferents missions i condicions per preparar el robot per a la seva pròxima presentació en la segona Competició del desafiament ARGOS, que tindrà lloc a l’abril.