GMV presenta l’Estudi de Seguretat al Núvol, de Cloud Security Alliance, i la col·laboració d’ISMS Forum

Com a coordinador del Capítol espanyol de la Cloud Security Alliance (CSA-ES) i membre del Grup de Treball de Seguretat en BigData, Mariano J. Benito, CISO de GMV, va presentar a SICUR les conclusions de l’Estudi sobre les condicions de seguretat en entorn de Big Data que ha estat elaborat per la CSA durant l’any 2015.

GMV presenta l’Estudi de Seguretat al Núvol, de Cloud Security Alliance, i la col·laboració d’ISMS Forum

GMV va participar dins el taller organitzat per l’ISMS sota el títol “Novetats i aspectes pràctics per a les empreses: Ciberseguretat, Protecció de Dades, Internet de les Coses i Big Data”, on es van tractar temes com els aspectes pràctics del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, es va analitzar i avaluar la imminent Directiva NIS i es van presentar les principals tendències en l’àmbit de la Internet de les Coses.

D’altra banda, Mariano J. Benito va ser l’encarregat d’abordar el fenomen Big Data, la governança de les dades, i els nous escenaris de seguretat que comporta la implantació del Big Data, desenvolupant aspectes diferencials com la variabilitat de les fonts d’informació, la velocitat a què aquesta informació es genera, es processa i/o s’emmagatzema, la volumetria inherent a Bigdata, les vulnerabilitats pròpies de les noves eines i entorns que són necessaris, i com tots aquests elements comporten la necessitat d’evolucionar els mecanismes de seguretat que hi havia en entorns no BigData, perquè aquesta proposta tecnològica pugui aportar el màxim valor minimitzant els riscos existents.