Tecnologia per a l’eliminació activa d’escombraries espacials

La gran quantitat d’objectes no operatius en òrbita no deixa de fer créixer la preocupació per la seguretat a l’espai de cara a les activitats espacials tant presents com futures. Moltes agències espacials i, en especial, l’Agència Espacial Europea (ESA) han començat a engegar projectes per a la reducció i eliminació de les escombraries espacials.

En el marc d’aquestes activitats, els futurs satèl·lits geoestacionaris (GEO) i d’òrbita baixa (LEO) hauran de fer maniobres de retirada, òrbites cementiri per a GEO o reentrada destructiva a l’atmosfera per a LEO, al final de la vida útil d’aquests amb una fiabilitat del 90%.

La directriu de l’ESA no exclou la necessitat de dissenyar futures missions de retirada activa d’escombraries espacials (Active Debris Removal o ADR), ja que encara que la retirada dels futurs satèl·lits GEO i LEO hagi d’estar coberta amb una taxa d’èxit del 90%, aquestes missions d’ADR han de cobrir les escombraries espacials que hi ha actualment i les possibles fallades dels sistemes de retirada autònoma de les futures missions.

GMV està exercint un important paper en el disseny i desenvolupament del GNC de les missions d’ADR, així com de tècniques de captura i retirada basades en xarxes.

Recentment, l’ESA ha adjudicat a GMV el projecte “Design for Removal (D4R) que té com a finalitat incrementar la viabilitat d’una missió d’ADR identificant els conceptes que cal tenir en compte en el disseny, la fabricació i l’operació de futurs satèl·lits o llançadors.

Els conceptes identificats en aquest projecte ajudaran les missions d’ADR en una sèrie d’aspectes claus com, per exemple, la identificació d’elements que ajudin al seguiment i l’estimació de la posició i actitud de les escombraries tant des de Terra com en òrbita, a fi de millorar el coneixement inicial de l’estat dels elements que calgui retirar i, posteriorment, de la seva trajectòria per determinar les característiques de la missió d’ADR. Segon, en temes relacionats amb l’estabilització de l’actitud dels satèl·lits o elements que calgui retirar, ja que una actitud no controlada representa un seriós obstacle per a la fase de captura i eliminació dels objectes. Finalment, en la identificació dels elements que facilitin la captura i la posterior eliminació del sistema.

L’eliminació activa d’escombraries espacials (ADR) és una tasca complexa que encara no ha estat completament demostrada, per la qual cosa la iniciativa D4R representa un pas més en els esforços per a la protecció de les futures activitats espacials.