GMV prepara el camí per als vehicles autònoms

Segons estudis recents, abans de l’any 2035 es vendran 94,7 milions de vehicles amb conducció autònoma i s’estima que el 2039 prop de la meitat de tots els nous vehicles que es venguin oferiran l’opció de conducció completament autònoma.

A hores d’ara, els principals fabricants d’automòbils estan desenvolupant tecnologia de conducció automàtica i els experts del sector prediuen que veurem els primers vehicles en sèrie amb un alt grau d’automatització el 2020 i amb conducció completament autònoma el 2025.

En aquest context, la Comissió Europea ha anat més enllà adjudicant a un consorci de socis de més de 15 països el projecte ENABLE-S3 (European Initiative to Enable Validation for Highly Automated Safe and Secure Systems), amb l’objectiu de preparar el camí per a la ràpida aplicació de sistemes de conducció amb un alt nivell d’automatització i sistemes de conducció autònoma en les esferes de la mobilitat en carretera, aeroespacial, ferroviària i marítima, així com en l’àmbit de la salut.

ENABLE

GMV participa en dos casos d’ús: d’una banda, lidera Traffic Jam Pilot with V2x, centrat en l’àrea d’automoció, i per una altra, participa en Reconfigurable Vídeo Processor for Space, liderat per Thales Alenia, amb activitats centrades en l’àrea d’espai.

En el cas d’ús d’automoció, les activitats de GMV donaran lloc a un sistema pilot amb un alt nivell d’automatització que incrementarà la seguretat del trànsit, reduiran la congestió i milloraran els beneficis ambientals.

En l’àmbit de l’Espai, GMV aplicarà les metodologies d’ENABLE-S3 per validar un demostrador tecnològic sota les extremes condicions de l’espai. El demostrador serà també resultat d’aquest projecte, i consistirà en l’ús de FPGA reconfigurables en vol per intercanviar implementacions de navegació basada en visió segons característiques de cada fase d’una missió espacial. És a dir, reutilitzar el mateix maquinari estalviant costos i càrrega.

Els mètodes virtuals d’assaig, verificació i selecció de proves orientades a cobertura que es duran a terme a ENABLE-S3 permetran reduir a un nivell raonable les activitats i els costos de validació. El marc de validació resultant en aquest projecte garantirà la competitivitat per a la indústria europea en la carrera global dels sistemes d’automatització.

D’altra banda, les activitats exercides en el projecte ofereixen a GMV oportunitats de mercat d’especial rellevància per les importants conseqüències que es deriven de l’optimització dels processos requerits per al desenvolupament i la idoneïtat de sistemes automàtics integrats crítics per a la seguretat en l’àmbit tant de l’Espai com de l’Automoció.