GMV i la Transformació Tecnològica gràcies al Big Data

GMV ha participat en l’esdeveniment “Big Data i Smart Data: Reptes i Oportunitats” organitzat per la Corporació Tecnològica d’Andalusia (CTE) al Vodafone Smart Center de Sevilla, i on van participar professionals tant del sector públic com del privat i de l’àmbit universitari.

José Carlos Baquero, cap de la Divisió d’Enginyeria de Programari i Desenvolupament de GMV Secure i va impartir la ponència “Transformación Tecnológica gracias al Big Data: Dificultades y lecciones aprendidas”. En la seva exposició, José Carlos Baquero va posar de manifest la necessitat de conèixer des del principi els objectius de negoci a què les tecnologies relacionades amb el Big Data han de donar resposta, així com de disposar d’un model que faci sostenible un projecte d’aquestes característiques. D’altra banda, va animar els assistents que fessin proves de concepte en entorns Cloud, sense que això requereixi una infraestructura específica, però sempre focalitzant-se en l’aportació de valor a l’organització. Va finalitzar la seva participació mostrant els diversos projectes Big Data en què GMV està treballant, tant en els àmbits de la prevenció del frau, detecció d’amenaces, vigilància digital, agricultura de precisió com gestió de dades clíniques i epidemiològiques.

_____________________________________________________________________________

GMV i la Transformació Tecnològica gràcies al Big Data

Jose Carlos Baquero, cap de la Divisió d’Enginyeria de Programari i Desenvolupament de
GMV Secure e-Solutions, durant la ponència “Transformación Tecnológica gracias al Big Data:
Dificultades y lecciones aprendidas”

______________________________________________________________________________

Un cop finalitzada la intervenció de GMV, els convidats, gestors TIC de les organitzacions a les quals representaven, van compartir les seves experiències en aproximacions Big Data, per a les quals, com va indicar José Carlos Baquero, “es requereix una aproximació realista de negoci". Així mateix, davant la pregunta: sabríem explotar i extreure coneixement de les dades que actualment disposem a les organitzacions? Es va coincidir en la necessitat de disposar per a això d’uns objectius clars, no sent suficient tenir “Fe en les dades”: el seu emmagatzematge no comporta l’obtenció de valor d’aquestes.

El paper de l’Administració Pública com a custodi de les dades dels ciutadans i la necessitat d’impulsar projectes Open Data que posin a disposició de tercers aquesta informació anonimitzada capaç de contribuir a la creació d’una indústria al voltant d’aquesta informació va ser el tema amb què es va clausurar l’esdeveniment.